Etterlyser tiltak for muskelskjeletthelse i statsbudsjettet 2021 

Etterlyser tiltak for muskelskjeletthelse i statsbudsjettet 2021 

I forbindelse med Stortingets høringer om regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 (Prop.1 S 2020-2021) fremmet Norsk…