Regionene

Foreningens medlemmer er spredt over hele landet og er organisert i regioner.
Regionene arrangerer kurs og samlinger.

For medlemmer i Viken, Oslo og Innland. 
Regionsleder: Martin Pran e-post: martinpran@gmail.com 

For medlemmer i Rogaland og Vestland.
Regionsleder: Christoffer Børsheim, e-post: kiropraktorcb@gmail.com 

For medlemmer i Møre og Romsdal og Trøndelag.
Regionsleder: Tor Erlk Ekle, e-post: torerike@hotmail.com 

For medlemmer i Agder og Telemark og Vestfold.
Regionsleder: Aleksander Kvamme, e-post: alexe1337@live.com 

For medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark.
Regionsleder: Yngve Rogstadkjærnet, e-post:  yngverog@gmail.com