Medlemskap og medlemsfordeler 

Over 90 % av kiropraktorene i Norge er medlem i NKF. De fleste melder seg inn under studietiden. Her er informasjon om medlemskap, avgiften til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og oversikt over de mange gode medlemsfordelene. 

Informasjon om hvordan medlemsfordelene kan benyttes, inkludert rabattkoder, ligger på foreningens intranettsider. 

Medlemsfordeler 

 • Fra 2022 er medlemmer av NKF, unntatt studenter, automatisk omfattet av grunnforsikringen som foreningen har fremforhandlet for sine medlemmer. Mer informasjon på www.nkfforsikring.no
 • GEN-C gir tilgang til sin nye nettbaserte etterutdanningsplattform.
 • Nets gir gunstige vilkår for innløsning av de mest brukte betalingskortene.
 • Aider (tidl. Causa) tilbyr regnskapstjenester og rådgivning.
 • DNB gir gode betingelser på bolig-, forbruks- og billån.
 • Winterbergh forsikring tilbyr forsikring for private og bedrifter, og gir 15 prosent kundebonus dersom du velger å samle forsikringene dine hos selskapet.
 • Opptil tre timer gratis juridisk bistand i saker knyttet til yrkesutøvelse
 • Opptil tre timer gratis psykologhjelp hos Moment organisasjon og ledelse AS

Foreningens medlemmer har også tilgang til bistand hos jurist og psykolog, samt rabatter hos Institutt for bedriftsutvikling, Stamina Helse, SYSE webhosting, Schibsted Media Group, Trygg Partner, Akupunkturutstyr AS, Interpos, kvitteringsruller.no, Webselskapet Robust, Collectio, Hurtigruta Carglass, Visma eAccounting og BMW Norge.

Medlemskap

 • Hovedmedlem – for autoriserte kiropraktorer. Disse betaler full medlemskontingent. 
 • Turnusmedlem – for ferdigutdannede kiropraktorer i turnustjeneste. Turnusmedlemmene betaler 25 % av medlemskontingenten. De som er medlem under turnustjenesten betaler 34 % kontingent det første året etter at de har blitt autorisert og 66% det andre året. 
 • Studentmedlem – for de som studerer kiropraktikk. Medlemskapet koster kr. 200,- i året og inkluderer gratis medlemskap i ANSA – Association of Norwegian Students Abroad
 • Medlemmer i foreldrepermisjon, fulltidsstudier, langtidssykemelding, norske kiropraktorer i utlandet og ikke-praktiserende kiropraktorer m.m. kan søke om redusert kontingent eller assosiert medlemskap.

Studenter har ikke stemmerett og kan heller ikke stille til valg, ref. NKFs lover § 11.2. 

Medlemskapet løper til det blir skriftlig sagt opp og bekreftet.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten faktureres hvert kvartal og sendes i utgangspunktet per epost fra noreply@mail.maventa.com. Ta kontakt på post@kiropraktikk.no hvis du ønsker å registrere egen faktura-epostadresse, f.eks. direkte til regnskapsfører eller ebilag-innboks. Purringer blir sendt per post. 

På landsmøtet i 2022 ble det vedtatt at kontingenten hvert år blir justert i henhold til SSBs konsumprisindeks. Den gradvise økningen av kontingent etter turnus er kun tilgjengelig for de som har gjennomført turnustjenesten i regi av NKF.

Kontingentsatser 2024 ink mva

Hovedmedlem kr 18 390 per år / kr 4 598 per kvartal
Hovedmedlem 1. år i praksis kr 6 069 per år / kr 1 517 per kvartal
Hovedmedlem 2. år i praksis kr 12 322 per år / kr 3 080 per kvartal
Turnus/assosiert medlem kr 4 598 per år / kr 1 149 per kvartal
Pensjonistmedlem kr 920 per år / kr 230 per kvartal
Studentmedlem kr 200 per år / kr 50 per kvartal

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

Offentlig helsepersonell må betale obligatorisk avgift til NPE og NKF administrerer ordningen på vegne av medlemmene. NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og departementet fastsetter størrelsen på avgiften hvert år. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.