KIROPRAKTIKK

Kiropraktorer er helsepersonell med offentlig autorisasjon og spesialistkompetanse innenfor diagnostisering, behandling og forebyggende tiltak rettet mot lidelser i muskel- og skjelettsystemet. En kiropraktor har en 5-årig mastergradsutdannelse og er kvalifisert til å fungere som primærkontakt innen den offentlige primærhelsetjenesten. Pasienter har anledning til å oppsøke kiropraktor direkte uten forutgående henvisning fra lege.