Muskelskjelettplager


Definisjonen av «Muskelskjelettskader, – sykdommer og -plager» som i stadig større grad anvendes av både internasjonale og nasjonale fagmiljøer, deles inn i følgende fem hovedgrupper:

  • Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger
  • Ikke-infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler
  • Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle
  • Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd
  • Skader i bevegelsesapparatet, inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader

Ovennevnte definisjon er utarbeidet av NSGs forskningssatsning innen muskelskjeletthelse (MUSS) og tar utgangspunkt i tilsvarende definisjon i det internasjonale nettverket Global Alliance for Musculoskeletal Health.