Muskelskjellettplager og kiropraktikk


Kiropraktorer er autorisert helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar innenfor muskelskjellethelse.

Plager, sykdom og skader i bevegelsesapparatet er en av hovedårsakene til nedsatt livskvalitet og frafall fra arbeidslivet, med korsryggplager som den største årsaken til helsetap i Norge ifølge the Global Burden of Disease Study 2019. Selv om muskelskjelettplager har lav dødelighet og ofte er ufarlige, er denne diagnosegruppen regnet som den “plager flest og koster mest” ettersom utbredelsen i befolkningen er så stor og kostnadene. Rapporten “Bærekraft i Praksis”, publisert av Oslo Economics i 2019, dokumenterer at rygg- og nakkeplager er den største enkeltårsak til sykefravær og uførhet og står for hele 85% av alle muskelskjelettplager. 1,2 millioner nordmenn rammes av rygg- og nakkeplager hvert år, og verdien av helsetapet anslås til 165 milliarder kroner.  

Kiropraktorer er autorisert helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar innenfor muskelskjellethelse med særlig kompetanse innen fagfeltet korsrygg- og nakkesmerter, og behandler rundt 370 000 nordmenn hvert år. Via en grundig sykehistorie, relevante ortopediske og nevrologiske undersøkelser samt vurdering av funksjon, styrke, bevegelighet og smerte i det aktuelle området vil en diagnose eller plan legges. Ofte er en klinisk undersøkelse tilstrekkelig for å legge en behandlingsplan, men ved behov for ytterligere diagnostikk vil kiropraktoren kunne henvise til relevant billeddiagnostikk eller spesialisthelsetjeneste. Der det er hensiktsmessig vil kiropraktoren søke samarbeid med andre profesjoner som fastlege, fysioterapeut, psykolog, ortoped, nevrolog og revmatolog slik at pasientens behandlingsforløp blir skreddersydd best mulig til den enkelte pasients behov. Dersom det er relevant for pasientens plager har kiropraktoren også mulighet til å sykemelde inntil 12 uker.