Student-, turnus- og veilederutvalget (STVU) 

Utvalget er foreningens rådgivende organ i saker som gjelder utdanning og turnus, og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av turnustjenesten. 
Utvalget skal: 

 • sikre at turnustjenesten blir gjennomført i henhold til vedtatte faglige retningslinjer for kandidater og veiledere.
 • videreutvikle faglige retningslinjer for veiledere og kandidater og innholdet i turnustjenesten slik at det til enhver tid er kvalitetsmessig godt og faglig oppdatert. 
 • følge opp og gi råd og informasjon til kiropraktorstudenter i spørsmål som gjelder gjennomføring av turnustjeneste. 

Utvalgets leder er: Jeppe Birkelid, birkelid@kiropraktikk.no 

Etterutdanningsutvalget (EUU)  

I spørsmål som gjelder innholdet i og omfanget av etterutdanningen for kiropraktorer er Etterutdanningsutvalget vårt rådgivende organ. 
Utvalget skal: 

 • holde seg orientert om utviklingen av faget og medlemmenes behov for etterutdanning. 
 • fremme forslag til årlig kursprogram 
 • bistå foreningen med tilrettelegging og gjennomføring av enkelte kurs 
 • utarbeide dokumentasjon for godkjente kurstimer 

Utvalgets leder er: Daniel Vestøl, vestol@kiropraktikk.no 

Etisk råd

Etisk råd er NKFs særlige organ for behandling av etiske spørsmål knyttet til kiropraktorers yrkesutøvelse. 
Etisk råd skal: 

 • besvare spørsmål om tolkningen av etiske regler og god kiropraktorskikk. 
 • behandle saker som gjelder spørsmål om et medlem har handlet på tvers av foreningens lover og regler, eller påannen måte har handlet til alvorlig skade for profesjonen eller organisasjonen og vedta eventuelle reaksjoner. 

Rådets leder er: Caia Collett Jørgensen e-post: collett@kiropraktikk.no 

Formelle henvendelser sendes til etiskraad@kiropraktikk.no 

Etiske regler 22.10.22.

Reglement for Etisk råd 22.10.22.pdf 

Næringspolitisk utvalg

Dette er et utvalg oppnevnt av Sentralstyret i NKF. 
Norsk Kiropraktorforenings næringspolitiske utvalg er et rådgivende organ for NKFs sentralstyre. 

 • utvalget skal være en samarbeidsarena for kiropraktorkjeder og kjedeuavhengige kiropraktorer for dialog om- og utvikling av næringspolitiske tiltak. 
 • utvalget skal legge til rette for samarbeid og koordinering av NKFs og kjedenes innsats på det næringspolitiske området for å styrke kiropraktorers stilling som næringsdrivende uavhengig av organisasjonsform. 

Utvalgets leder er: Espen Johannessen espen.johannessen@nemus.no 

Reglement for Næringspolitisk utvalg NKF (revidert mai 2020).pdf 

Interessegruppene

Interessegruppene er under foreningen, men har egne vedtekter og egne styrer. Gruppene har hovedansvaret for å drive fagutvikling innenfor bestemte interessefelt. 

Kiropraktorenes Idrett- og rehabiliteringsorganisasjon (KIRO)

Interessegruppen for
diagnostisk ultralyd