OFTE STILTE SPØRSMÅL

FAQ

De mest stilte spørsmålene om kiropraktikk.

Kiropraktikk er en offentlig autorisert helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er evidensbasert og utføres uten bruk av medikamenter.

En kiropraktor har selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke en kiropraktor uten henvisning fra lege. Kiropraktoren diagnostiserer og behandler skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Metodene som brukes er anerkjente i helsefaglig litteratur og har dokumentert* effekt for en rekke ulike tilstander.

Samtlige norske kiropraktorer har offentlig autorisasjon som kiropraktor. Imidlertid er ikke kiropraktikk et tilbud som normalt inngår som del av den offentlige helsetjenesten. Dette betyr at de aller fleste kiropraktorer driver privat. Du finner kiropraktorer i alle fylker fra Aust Agder i sør til Finnmark i nord. Tettheten er likevel størst i områdene rundt de store byene. Ønsker du å komme i kontakt med en kiropraktor nær deg anbefaler vi at du benytter deg av søketjenesten ”Finn kiropraktor”, som du finner øverst i høyre hjørne på nettsiden.

En kiropraktor har en 5-årig mastergradsutdannelse innen diagnose, behandling og forebygging av skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Utdannelsen gir en innføring i grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å kunne jobbe som kiropraktor. Studiene legger også vekt på selvstendighet og evne til vitenskapelig tenkning, samt nødvendige holdninger og ferdigheter for livslang læring. Med denne bakgrunnen er kiropraktorer godt rustet til å levere helsehjelp av god kvalitet. Metodene som brukes er evidensbaserte med forankring i dokumentert kunnskap. Under konsultasjonen vil kiropraktoren foreta en sykehistorie og klinisk undersøkelse sammen med deg. Etter dette vil kiropraktoren kunne vurdere om du har behov for behandling eller om det vil være nødvendig å henvise deg videre til undersøkelse hos spesialist.

Norsk Kiropraktorforening kan dessverre ikke svare på spørsmål fra pasienter om sykdom, diagnose og behandling. Om du ønsker å vite om kiropraktisk behandling kan hjelpe deg anbefaler vi at du tar kontakt med en av landets kiropraktorer.

Antall behandlinger hos kiropraktor kan variere ut ifra ulike forhold som diagnose, kiropraktorens erfaring og dine preferanser som pasient. Kiropraktoren vil i samråd med deg avgjøre innhold og lengde på behandlingen.

Kiropraktikk regnes som en trygg behandlingsform. Som ved enhver form for helsehjelp kan det likevel oppstå bivirkninger. Disse kan være en følelse av å være sår eller stiv i ledd og muskulatur, hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller er det rapportert om alvorlige bivirkninger i forbindelse med behandling hos kiropraktor. Alle kiropraktorer er bundet til helsepersonellovens forsvarlighetsprinsipp.

Ved utførelse av kiropraktorenes manipulasjonsgrep kan det ofte høres en karakteristisk ”knekkelyd”. Lyden kommer av små luftbobler som dannes og frigjøres fra leddet i forbindelse med behandlingen.

Nei. Manipulasjonsbehandling er en skånsom behandlingsform og vil på ingen måte påvirke leddenes normale struktur og funksjon.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Kiropraktorer kan sykemelde med inntil 12 uker. Kiropraktorer er på lik linje med annet helsepersonell bundet til arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens krav om oppfølging av sykemeldte.

Kiropraktorer kan henvise til bildediagnostiske undersøkelser som røntgen, MR og CT dersom dette er nødvendig.

Kiropraktorer er primærkontakter med selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke kiropraktor direkte uten henvisning fra lege.

For å bli kiropraktor i Norge må du uteksamineres ved en ECCE-godkjent utdanningsinstitusjon. Deretter er det et krav om at du fullfører turnustjeneste hos en autorisert kiropraktor i Norge. Det er Helsedirektoratet som utsteder autorisasjon for kiropraktorer i Norge. Utdannelsen foregår i utlandet og støttes av Lånekassen. Les mer i artikkelen Studere kiropraktikk.