#hverdagssterk

Norsk kiropraktorforening har samarbeidet med Helsedirektoratet og flere andre organsisasjoner om Styrkeuka siden 2021. Samarbeidet har som formål å legge til rette for en årlig dugnad for å få så mange aktører innen helse og trening som mulig til å sette fokus på betydningen av styrketrening – og inspirere til enkel regelmessig trening.

Styrkeuka 2023

Styrkeuka gjennomføres i uke 44.

Oppmerksomheten om styrketrening skal handle om helse og funksjon, og vise hvordan man kan utføre styrketrening på en enkel måte på ulike arenaer og synliggjøre tilbud rundt om i landet. Det er et mål å nå de som trenger det mest, og som kanskje ikke har så gode erfaringer med trening. Potensialet er stort, og gevinsten er størst om vi når de som i utgangspunktet ikke trener styrke eller ikke trener ofte nok for å få helsegevinst.

Styrke og styrketrening skal settes på dagsorden gjennom en felles innsats i uke 44. Vi har valgt å kalle dette Styrkeuka og sikte mot en årlig oppmerksomhetsuke.

Hvordan kan du/dere delta?

Alle kan bidra med alt som gir oppmerksomhet om betydningen av helsefremmende styrketrening. Å avmystifisere og senke terskelen for å komme i gang er et selvstendig mål. Man kan bidra på mange vis, for eksempel ved åpent treningssenter, 2 for 1-tilbud, nybegynneruke/-timer, kampanje, kurs og webinar/seminar, omtale i nyhetsbrev, medlemsblad eller aktiviteter i sosiale medier. Vi oppfordrer andre til å fremsnakke styrketrening.

#hverdagssterk

Emneknaggen #hverdagssterk er en felles konseptuell overbygging for Styrkeuka. Knaggen skal knyttes til lavterskelaktivitet og de psykiske og fysiske gevinstene. #hverdagssterk skal fokusere på helse og funksjon – ikke skjønnhet eller utseende.

Vi ønsker med #hverdagssterk sammen øke kunnskapen om styrketrening og inspirere den voksne og eldre befolkningen til å gjøre styrketrening to ganger i uka. Vi skal også vise frem hva dette kan bety for hverdagsfunksjon og fritidsaktiviteter.

Alle som ønsker å gjøre en innsats under Styrkeuka står fritt til å lage digitalt- eller papirinnhold, filmer, gjøre PR-fremstøt osv. under denne samlende paraplyen. De eneste forutsetningene er at det presenteres med lav terskel og knyttes til funksjon og helse.

Les gjerne mer om Styrkeuka på Helsedirektoratets nettsider