Studere kiropraktikk


Juni 2024 ble det endelig klart at det allerede denne høsten blir mulig å studere for å bli kiropraktor i Norge. Det er Kristiania i Oslo som i samarbeid med Syddansk Univeristetet i Odense, Danmark gjør dette mulig.

Studiet er lagt opp etter en kombinert modell på 3 + 2,5 år + turnus. Bachelorgraden i Biomedisin tas ved Kristiania i Oslo, og mastergraden gjennomføres ved medisinsk fakultet ved SDU i Odense, Danmark.  Per i dag vil SDU kunne ta imot inntil 15 studenter som tas opp på basis av karakterer fra Bc i Biomedisin og motivasjonsbrev. Etter masterforløpet komplementeres utdannelsen, som tidligere, med ett års turnustjeneste i Norge. For mer informasjon om studieprogrammet, opptakskrav og utveksling anbefaler vi at du ser Kristianias nettsider.

Øvrige utdanningsinstitusjoner


For å kunne få medlemskap i Norsk Kiropraktorforening etter endt studie må du studere ved en ECCE- akkreditert skole.

Dersom du ønsker deg til utlandet for å studere kiropraktikk har du flere muligheter.

Basert på både økonomiske og faglige vurderinger anbefaler NKF utdanning ved Syddansk Universitet (SDU) i Danmark.

Det stilles i tillegg forskjellige tilleggskrav til utdanning utenfor Norden og EU/EØS som man bør være informert om før valg av utdanningssted. Siden Storbritannia snart vil stå utenfor EU er det sannsynlig at tilleggskravene for godkjennelse av utdanning utenfor EU/EØS også vil være gjelde studenter i Storbritannia.

En mann viser ryggraden til skjelett og forklarer til ei dame

Utdanningsløp


Syddansk Universitet (SDU), Odense, Danmark
Studieløpet starter med en treårig bachelorgrad og fortsetter med en toårig kandidatutdannelse. Ettersom den norske utdanning ikke er på plass enda, er det dette utdanningsløpet NKF anser som det beste grunnlaget for din fremtidige rolle som primærkontakt i helsevesenet.

Storbritannia
I Storbritannia er det flere utdanningsinstitusjoner og utdanninger å velge mellom. En femårig utdannelse med endt tittel MSc Chiropractic vil gi deg det beste grunnlaget tilpasset arbeidsforhold i Norge og vil være en forutsetning vis du senere kan tenke deg en videreutdanning eller å forske.

Ved AECC University College i Bournemouth er det to forskjellige løp: Et er femårig med tittelen MSc Chiropractic, og det andre er fireårig med en MChiro (hons) grad.

Utdanningsløpet ved University South Wales i Glamorgan vil også resultere i en MChiro-grad.

Også ved London South Bank University kan du få en MChiro-grad.

Hva kan BREXIT bety for norske studenter?
Overgangsperiode for studerende i Storbritannia

Overgangsordningen gjelder følgende grupper: Personer som var under utdanning i Storbritannia 31.12.2019, skal ut 2029 kunne søke om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner etter EØS-regelverket. Du kan lese mer om overgangsordningen her.

Søkere som ikke er omfattet av overgangsordningen, vil få sin søknad behandlet etter regelverket som gjelder for søkere utdannet utenfor EU/EØS. Det vil si at det stilles tilleggskrav. For kiropraktor vil det si krav til språk og kurs i nasjonale fag.

Fritak for turnustjeneste vurderes i tilfeller hvor søker i tillegg til registrering hos General Chiropractic Council, kan dokumentere å ha gjennomført PRT (Postgraduate Training) Programme. Dette må være dokumentert med PRT completion letter eller Licentiate (Royal College certificate).

Ikke-akkreditert utdanning i Sverige
Kiropraktorutdanning fra Skandinaviska Kiropraktorhöskolan i Sverige er ikke akkreditert (godkjent) av European Council on Chiropractic Education (ECCE). Utdanning herfra vil innebære at man ikke kan bli medlem av Norsk Kiropraktorforening.

Andre europeiske land
Her finner du liste over akkrediterte skoler fra European Council on Chiropractic Education (ECCE).

Resten av verden
Vi oppfordrer studenter som ønsker å studere utenfor Norden og EU/EØS om å kontakte Helsedirektoratet direkte.

Les også informasjonen under artikkelen om Autorisasjon.

En pasient blir behandlet i ryggen av kiropraktor

Opptakskrav


Opptakskravene ved de ulike utdanningsinstitusjonene varierer, men enhver student som søker om opptak må ha generell studiekompetanse. De fleste lærestedene krever i tillegg spesiell fagkrets fra videregående eller tilleggsutdannelse på universitet/høyskole.

I Danmark vurderes søkere i to kvoter – en kvote basert på gjennomsnittskarakter, og en kvote med en test for studieegnethet og et case-basert intervju. Mer informasjon om gjeldende opptakskrav finnes på SDUs nettsider.

Ellers i Europa vil opptakskrav være avhengig av eventuelle tidligere studier og språkferdigheter. I Storbritannia vil dette innebære minimumskrav til karakter i engelsk i tillegg til en språktest (TOEFL eller IELTS), som må finansieres av søker. Les mer på nettsidene til utdanningsinstitusjonene.

Økonomi


Utdanning i Danmark er gratis for alle studenter, og er dermed fritatt for skolepengeavgift. Som en hovedregel gir den norske Lånekassen støtte til studier i Danmark som er godkjent av Statens Uddannelsesstøtte (SU), og studiene ved Syddansk Universitet er et av disse.

Ved utdanningsinstitusjonene i Storbritannia og ellers i verden, er det studieavgift i form av skolepenger. Skolepengebeløpet varierer, men kan ligge opp mot 160.000,- kr. per år. Les mer på nettsidene til studiestedet. Avhengig av studiets oppbygging og opptakskrav kan det også hende at Lånekassen ikke gir støtte til det første studieåret, ofte kalt Foundation year. Dette året regnes ikke som del av selve graden og er ikke godkjent av NOKUT. Les mer om studiets oppbygging og opptakskrav på studiestedets nettside.

Autorisasjon


For å lese mer om kravene til autorisasjon til å praktisere som kiropraktor etter studiene, les mer i artikkelen om Autorisasjon.

En jente som sitter fremover med en hånd på ryggen