|

Kantar TNS: Helse er vår største utfordring 

Helsepolitisk Barometer 2019 viser at helse er det viktigste politiske enkeltspørsmålet for nordmenn foran kommunevalget. Befolkningen ønsker handlekraftig og bærekraftig politikk på dette området, hvilket Norsk Kiropraktorforening har formidlet og satt fokus på over flere år. Framover vil vi fortsatt fokusere på at befolkningen trenger tilgang til spesialisert kompetanse allerede i førstelinjetjenesten for å utnytte eksisterende ressurser på best mulig måte – sier NKFs leder Espen Ohren.

Helse stadig viktigere 

For fjerde gang ble den uavhengige undersøkelsen Helsepolitisk Barometer gjennomført av Kantar TNS og NKF var på plass da funnene ble presentert. Undersøkelsen er gjort blant et befolkningsrepresentativt utvalg over 18 år i januar i år. For to år siden ble kiropraktorene plassert blant de tre yrkesgruppene som anses som best kvalifisert til å behandle muskel- og skjelettlidelser. 
Les mer: Høy tillit til kiropraktoren 

Årets funn viser at befolkningen nå mener at helse er Norges største utfordring. Befolkningen har blitt stadig mer oppmerksom på utfordringene i helsevesenet, og helse har dermed steget fra tredje viktigst i 2015-2017 og nest viktigst i 2018. Det legger økt press på regjeringen for å løse oppgavene. 

Riktig kompetanse

Hele 31 % av respondentene mener at for å bedre situasjonen innen helse og omsorg må regjeringen prioritere å sørge for nok helsepersonell med riktig kompetanse. 
Kiropraktorene er den eneste større, offentlig autoriserte helseprofesjonsgruppen som ikke har et nasjonalt utdanningstilbud. 
Les mer: Stortinget ber Regjeringen om å etablere norsk kiropraktorutdanning 

Redusere sykefravær 

Et viktig funn i undersøkelsen er at hele 30 % meldte at de hadde vært sykmeldt mer enn to uker sammenhengende de siste fem årene og av disse fikk halvparten ikke iverksatt tiltak for at de skulle kommer raskere i arbeid. 

Kiropraktorer, sammen med fysioterapeuter, fastleger og ergoterapeuter, anses av respondentene å være de viktigste helsepersonellgruppene i arbeidet med å redusere sykefravær som følge av muskel- og skjelettplager. 

Les mer: Ole Christian Kvammens kronikk “Kiropraktorer og sykemelding – ti års erfaring” 

Publisert første gang 5. april 2019