Høy tillit til kiropraktoren

Årets Helsepolitiske Barometer, den tredje i rekken gjennomført av Kantar TNS, ble lagt fram på et seminar i Filmens Hus i Oslo onsdag 11. april. Svar fra over to tusen respondenter plasserte kiropraktoren blant de tre yrkesgruppene som er best kvalifisert til å behandle muskel- og skjelettlidelser. 

Undersøkelsen bekrefter i stor grad fjorårets funn der kiropraktor tronet på toppen sammen med lege og fysioterapeut.

Ved årets undersøkelse, på spørsmål om hvilken yrkesgruppe som er best kvalifisert til å behandle muskel- og skjelettlidelser, svarte 43 prosent fysioterapeut, 21 prosent kiropraktor og 15 prosent fastlege. På de neste plassene fulgte naprapat (11 prosent), osteopat (9 prosent) og akupunktør (3 prosent). Så mange som 23 prosent svarte at de ikke visste hvem som var best kvalifisert på dette området.

Med tanke på sykefravær var det derimot få som var godt kjent med hva kiropraktoren kan bidra med. Her er det fastlegene som yter høyest tillit med 35 prosent av stemmene, etterfulgt av fysioterapeut (30 prosent) og psykolog (25 prosent).  

 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...

NKF er en offisiell støttespiller for den internasjonale ryggdagen, World Spine Day. Dette er en fin anledning til å sette fokus på muskel- og skjeletthelse.