Høy tillit til kiropraktoren

Årets Helsepolitiske Barometer, den tredje i rekken gjennomført av Kantar TNS, ble lagt fram på et seminar i Filmens Hus i Oslo onsdag 11. april. Svar fra over to tusen respondenter plasserte kiropraktoren blant de tre yrkesgruppene som er best kvalifisert til å behandle muskel- og skjelettlidelser.

Undersøkelsen bekrefter i stor grad fjorårets funn der kiropraktor tronet på toppen sammen med lege og fysioterapeut.

Ved årets undersøkelse, på spørsmål om hvilken yrkesgruppe som er best kvalifisert til å behandle muskel- og skjelettlidelser, svarte 43 prosent fysioterapeut, 21 prosent kiropraktor og 15 prosent fastlege. På de neste plassene fulgte naprapat (11 prosent), osteopat (9 prosent) og akupunktør (3 prosent). Så mange som 23 prosent svarte at de ikke visste hvem som var best kvalifisert på dette området.

Med tanke på sykefravær var det derimot få som var godt kjent med hva kiropraktoren kan bidra med. Her er det fastlegene som yter høyest tillit med 35 prosent av stemmene, etterfulgt av fysioterapeut (30 prosent) og psykolog (25 prosent).

RELATERTE ARTIKLER

Alle former for helsehjelp innebærer en risiko, også behandling hos kiropraktor. Åpenhet om feil og utilsiktede hendelser er en forutsetning for å lære og utvikle effekti...

Som pasient i Norge har man mange rettigheter. Disse er i hovedsak hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.