9 av 10 melder om lang offentlig ventetid

Kiropraktorer i hele landet rapporterer om at pasientene opplever lange ventetider for behandling i det offentlige, og at mange opplever økonomi som en barriere for å oppsøke behandling.

90% av norske kiropraktorer opplyser at ventetiden for å få behandling offentlig regi er for lang, det kommer frem av en medlemsundersøkelse som Norsk Kiropraktorforening gjennomførte i mai.

– Dette alvorlig, men dessverre ikke overraskende. Vi vet at muskel- og skjelettpasienter i snitt må vente i to måneder på behandling, noe som er alvorlig med plager der det er avgjørende med rask behandling, sier Anne Marie Selboskar Selven, styreleder i Norsk Kiropraktorforening.

Fører til todelt helsevesen

I undersøkelsen opplyser også hele 69% av kiropraktorene at de får tilbakemeldinger om at kostnaden er en barriere for å oppsøke behandling hos kiropraktor.

– Når de offentlige behandlingskøene er så lange, er det ikke rart at mange velger å oppsøke privat behandling. Men, alle har ikke råd til å betale av egen lomme. Det skaper en todeling av behandlingstilbudet, som vi må få bukt med.

Færre pasienter etter refusjonskutt

Det kommer tydelig frem at regjeringens kutt i refusjonsstøtten har fått konsekvenser for kiropraktorer. Hele 46% opplyser at de har færre pasienter etter endringen, og 69% har lavere omsetning etter refusjonskuttet.

– Budsjettkuttet til kiropraktorbehandling var usosialt og dårlig gjennomtenkt. Det hever terskelen for å få behandling. Vi er dypt bekymret for at de med dårlig råd ikke får behandlingen de sårt trenger, avslutter Selven.