Regjeringen tok feil

I statsbudsjettet for 2024 vedtok regjeringen et kutt i refusjon til kiropraktorbehandling på 100 millioner kr. Argumentene fra regjeringen den gang var at dette skulle være med på å redde fastlegeordningen samt at kuttet var såpass beskjedent at det i praksis ikke hadde noen betydning for kiropraktorene eller deres pasienter. NKF tok sterkt til motmæle mot disse argumentene gjennom avisinnlegg, Dagsrevyen og Dagsnytt 18. NKF hevdet refusjonskuttet ville medføre en enda høyere økonomisk barriere for å oppsøke hjelp hos kiropraktor. Foreningen hevdet dessuten at dette ville medføre en ytterligere todeling av helsevesenet; -et helsevesen for de med god råd, og et helsevesen for de andre hvor man i utbredt grad blir henvist til lange offentlige behandlingskøer. Disse argumentene ble avfeid av statssekretær Ole-Henrik Krat Bjørkholt. Ettertiden har vist at regjeringen ved Bjørkholt tok feil. NKF fikk rett, dessverre.

NKF gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Den viste at 47,2% mente at pasienttilgangen var redusert. 45,3% mente den var uforandret. Kun 0.74% mente de hadde en økt pasienttilgang.

Under Stortingets høring om Helse- og samhandlingsplanen fikk NKF spørsmål om vi hadde tall som kunne dokumentere nedgangen i pasienttilgangen. Det kan vi nå.

Tall fra HELFO understøtter resultatene av NKFs medlemsunderøkelse. I 1. kvartal 2024 har det vært en nedgang i konsultasjoner hos kiropraktorer på 77 158 sammenlignet med i fjor, en nedgang på 13,42%. Det synes vi er dramatisk. Det viser at mange ikke har råd til å kontakte kiropraktor for sine muskelskjelettplager. De blir oftest henvist til det offentlige hvor det allerede er lang ventetid. Det øker sjansene for at plagene blir kroniske. Det betyr også en økning i antall sykmeldinger samt at lengden på sykmeldingene øker. Sjansene for å havne i uførestatistikken øker samtidig. Resultatet av regjeringens refusjonskutt rammer allerede utsatte grupper. En overvekt av disse er kvinner, eldre og personer med lav utdannelse. Mange av dem jobber innen sliteryrker, som helse og omsorg, renhold eller servicenæringen.

Dette er ikke hva vi hadde ventet av en Arbeiderparti/Senterparti-regjering. Politikken de fører leder dessverre til at todelingen av helsetjenesten øker ytterligere; mellom de som har råd til å få hjelp og de som ikke har råd til å få hjelp, og det kan da umulig ha vært meningen.

Øystein Ogre, Generalsekretær Norsk Kiropraktorforening.