Vårt glemte helseproblem

Kronikk i Klassekampen av Anne Marie Selboskar Selven publisert 24. mai 2024

Det er flott at helseminister Jan Christian Vestre tar grep for å kutte ventetidene i spesialisthelsetjenestene. Han ser likevel ut til å ha glemt de lange behandlingskøene som møter pasientene som rammes av Norges vanligste folkesykdom; muskel- og skjelettlidelser. Hvert år rammes 1,4 millioner nordmenn av slike lidelser. Det er helseplagen som rammer flest, står bak størst del av sykefraværet og koster samfunnet mest. Det er de klassiske «sliter»-yrkene som rammes hardest: barnehagelærere, anleggsarbeidere, frisører og omsorgsarbeidere er blant de særlig utsatte yrkesgruppene.

I dag møter muskel- og skjelettpasienter lange helsekøer i det offentlige. I snitt må de vente i minst to måneder for å få hel- sehjelp. Det er alvorlig for en lidelse der det er avgjørende med tidlig behandling.
Dersom man venter for lenge kan plagene kronifiseres, noe som gir lengre sykemeldinger og reduserer sjansen for å komme tilbake på jobb.

De lange helsekøene står i grell kontrast til Vestres uttalte mål for norsk helsevesen: «Vi har som mål å tilby så gode offentlige tilbud med så høy kvalitet at folk ikke trenger å kjøpe tjenester for egne penger». Det er langt fra virkeligheten som møter muskel- og skjelettpasienter i dag.

De lange køene gjør at de som har råd, betaler av egen lomme for å få raskere behandling, og at mange som jobber i private virksomheter får dekket helseforsikring gjennom sin arbeidsgiver. Muskel- og skjelettplager utgjør i dag en betydelig andel av behandlingene som blir dekket av private forsikringsordninger. Dette bidrar til en todeling av norsk helsevesen. Sliterne får ikke dekket privat helseforsikring av sin arbeidsgiver. De som er mest utsatt for muskel- og skjelettlidelser blir derfor stående igjen i køen, mens andre kjøper seg ut. Vestre er tydelig på at han vil det todelte helsevesenet til livs. Skal han realisere det, må han prioritere å kutte køene for Norges største folkesykdom.

Anne Marie S. Selven
Styreleder for Norsk Kiropraktorforening
selven@kiropraktikk.no