Etterlyser tiltak for muskelskjeletthelse i statsbudsjettet 2021 

I forbindelse med Stortingets høringer om regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 (Prop.1 S 2020-2021) fremmet Norsk Kiropraktorforening innspill til både Arbeids- og sosialkomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen. 

Se NKFs muntlige innspill for Helsekomiteen fra 40.45 min her: stortinget.no 

NKFs skriftlige innspill til Helse- og omsorgskomiteen: 

NKF innspill til Helse- og omsorgskomiteen (Prop.1 S 2020-2021).pdf 

NKFs skriftlige innspill til Arbeids- og sosialkomiteen: 

NKF innspill til Arbeids- og sosialkomiteen (Prop.1 S 2020-2021).pdf 

NKFs skriftlige innspill til Utdannings- og forskningskomiteen: 

Norsk Kiropraktorforening – Innspill til Utdannings- og forskningskomiteen (Prop.1 S 2020-2021).pdf 

Publisert: 28. oktober 2020 ( sist endret: 29. oktober 2020 )