Mer er ikke alltid bedre – når det normale blir sykt
|

Mer er ikke alltid bedre – når det normale blir sykt

Muskel- og skjelettplager sto på agendaen under årets Gjør kloke valg-konferanse, og tema for debatten var injeksjonsbehandling….