Om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

Privat helsepersonell må betale obligatorisk tilskudd til NPE. Medlemmer av NKF er en del av NKFs kollektivavtale…