Kiropraktorens tilnærming til nakkemanipulasjon

I denne saken forklarer vi kort hva en nakkemanipulasjon hos kiropraktor er, og hva som er hensikten med denne type behandling. Vi tar og for oss hvordan en kiropraktor forholder seg ved mistanke om cervical arteriedisseksjon (CAD) i utvikling. 

Foto: Camilla Jensen

Nakkemanipulasjon er en behandling som brukes for å øke bevegeligheten mellom to leddflater i nakken. Teknikken skaper en tøyning av leddnært binde- og støttevev i tillegg til muskelvev, for å normalisere funksjonen i og rundt leddet. Mange pasienter forbinder manøveren med et hørbart forløsende «knepp».  

Det er få bivirkninger ved nakkemanipulasjon. Lokal ømhet er den vanligste. Alvorlige bivirkninger er særdeles sjeldent, men kan forekomme. Kiropraktoren vil tilstrebe å behandle pasientene så skånsomt som mulig. Kiropraktorene bruker mange forskjellige behandlingsteknikker og vil primært velge teknikker som ikke påfører pasienten ekstra ubehag. 

Ved mistanke om cervical arteriedisseksjon (CAD)

For å avdekke en mulig cervical arteriedisseksjon (CAD) i utvikling, så er det viktig med en god sykehistorie. Her vil kiropraktoren kunne plukke opp forhold som krever nærmere oppmerksomhet.  

 En pasient som kommer med en nylig oppstått, ensidig nakke- eller hodesmerte, vil utløse en ekstra årvåkenhet fra kiropraktorens side. Hvis smerten i tillegg er skarp og/eller uten endring i respons på mekaniske provokasjonsmanøvrer, så kan det potensielt foreligge en underliggende ikke muskel- og skjelettrelatert smerteårsak. Hvis symptomene også inkluderer nevrologiske utfall, så skal pasienten henvises til akutt medisinsk utredning hvor CAD settes på differensialdiagnosen i følgebrevet til legevakt eller sykehus. Det finnes mange eksempler på at kiropraktorer har håndtert et CAD i utvikling og dermed avverget alvorlig sykdom. Dette er en vanskelig diagnose å stille, og derfor finnes det også eksempler på det motsatte. 

 Cervikal arteriedisseksjon (CAD) er en tilstand som oftest oppstår uten kjent årsak. Disse pasientene kan ha vondt i nakke og hode, men ikke nødvendigvis. Det er en vanskelig diagnose å stille, spesielt i tidlig fase. Forskning viser at det ikke er noen forskjell på utfall av denne tilstanden om du oppsøker kiropraktor eller lege. Det som også er godt dokumentert, er at mange pasientene nettopp oppsøker fastlege eller kiropraktor på grunn av smerter i nakke eller hode. 

 Kiropraktorene har en 5-årig universitetsutdannelse pluss 1 års turnustjeneste. De representerer landets fremste kunnskap på temaet nakkemanipulasjon. CAD er behørig berørt gjennom utdanning og gjennom etterutdanning i regi av Norsk Kiropraktorforeningen (NKF). NKF kurser sine medlemmer på området bl.a. ved å invitere nevrologer som foredragsholdere og bygge broer mellom profesjoner. Webinarer om temaet er blitt gjennomført. Kiropraktorer har holdt foredrag for nevrologer, og NKF har forskere som har publisert på nettopp dette temaet som tilhører den fremste ekspertisen på området.