Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydning av kjønn for helse.

Høringssvar – NOU 2023: 5 «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydning av
kjønn for helse»

Norsk Kiropraktorforening vil berømme skrivegruppen bak rapporten for å belyse en rekke
viktige utfordringer knyttet til kvinnehelse. Samtidig registrerer vi at muskel- og skjeletthelse
i liten grad berøres, til tross for å være et av de mest omfattende helseproblemene i Norge
og en av de desidert største enkeltårsakene til uhelse, sykmeldingsdager og uførhet hos
kvinner.

NKF takker for muligheten til å komme med følgende innspill til NOU 2023: 5 om kvinnehelse.

Les høringssvaret i sin helhet her