Faglig Kongress 2023 – Rikets tilstand

Styreleder Anne Marie Selboskar Selven åpnet Faglig Kongress i Bergen med å kaste lys over dagens dramatiske situasjon og det groteske kuttet i refusjonen for kiropraktorbehandling. 

Om lag 200 kiropraktorer er denne helgen samlet på Hotel Bryggen i Bergen til Faglig Kongress 2023. Årets kongress har bred tyngde, i løpet av helgen skal vi blant annet innom temaer som; Den nyeste forskningen på muskelskjelett. Søvn, stress og hormonbalanse. Maintainience care. Kvinnehelse. Den vanskelige nakken og CAD. Beh/andling og trening av unge idrettsutøvere med mer.  

Det er ett år siden Anne Marie ble valgt av Landsmøtet til å lede foreningen, og knappe 10 måneder siden hun formelt overtok ledervervet. Med pågangsmot og stødig hånd har hun, på denne korte perioden ledet oss gjennom den ene utfordringen etter den andre.  

Hun åpnet kongressen med disse innledende ordene.  

—Veien er målet – det sa jeg på denne tiden i fjor, da jeg ble valgt til leder av Norsk Kiropraktorforening. Det har ikke gått et helt år ennå, men makan til mye veiarbeid og hindringer det skulle være. Det eneste positive er at det stadig planlegges og til slutt åpnes nye veier

Hun benyttet anledningen til å informere om hvordan stab og styre for øyeblikket jobber i forbindelse med det hun omtaler som “Det groteske kuttet i refusjonen for kiropraktorbehandling”.  

— Vi ser konsekvensene dette vil ha for pasientene våre. Vi ser konsekvensene dette vil har for forskningen, og vi ser konsekvensene dette har for alle oss kiropraktorer. For oss er det så tydelig. Men hva er det beslutningstakerne ser, og hva er det de ikke ser?  

Ser de ikke at dette er årets mest usosiale kuttforslag? 

— I budsjettforslaget er det foreslått et kutt på 100 millioner kroner som direkte rammer mennesker med muskelskjelettlidelser.  

– Om lag 1,4 millioner nordmenn har muskelskjelettplager. Gjennom å halvere refusjonen til kiropraktorbehandling, økes utgiftene til de som oppsøker kiropraktor for å få behandling for sine plager.  De umiddelbare konsekvensene av kuttet er alvorlige. 

— Forskning viser at særlig lavtlønte, men også arbeidstakere i kvinnedominerte yrker, oftere rammes av muskelskjelettlidelser. Kuttet gjør at pasientene må ta nesten hele regningen alene i en allerede økonomisk presset tid. Det betyr at mange vil velge å avstå fra nødvendig behandling, for fortsatt å kunne stå i arbeid, og da særlig de med dårlig råd. Det er åpenbart usosialt.  

— Omtrent 1 av 5 som er i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykefravær eller uførhet.  En av hovedårsakene til dette er muskelskjelettplager. De som oppsøker kiropraktor, gjør det for å kunne fortsette i arbeid – eller for å komme raskt tilbake til arbeid. Dette kuttforslaget kan gi en utilsiktet økning i sykefraværet og uførepensjoneringen.  

— Videre vil kuttforslaget kunne føre til at færre pasienter vil kontakte kiropraktor for å få behandling for sine muskelskjelettplager. Det vil øke presset på fastlegene og den øvrige helsetjenesten.  

Videre fortalte hun NKF kontinuerlig vil jobbe inn mot politikerne nå før finanskomiteen setter sine rammer i november. Deretter tok hun oss gjennom hvordan foreningen i sommer håndterte CAD-oppslaget i Aftenposten i mai i år, der hele kiropraktorprofesjonen urettmessig ble satt i et særdeles ufordelaktig lys på første sidene i dagspressen og hvordan foreningen har klaget denne saken inn til Pressens Faglige Utvalg. 

Se hele Anne Maries tale her