Klage til PFU

Norsk Kiropraktorforening klager inn Aftenposten til Pressens Faglige utvalg (PFU) for brudd på god presseetikk.

13. juni 2023 påklaget NKF to reportasjer i Aftenposten som vi mener bryter med fire punkter i Vær Varsom-plakaten og dermed strider mot god presseskikk.

Den første reportasjen ble publisert i A-magasinet 19. mai 2023 og på aftenposten.no 18. mai 2023. Reportasjen har tittelen: “Det tok bare noen få sekunder. Kiropraktoren vred om nakken hennes. De neste ni månedene kjempet Caitlin Jensen (28) seg tilbake til livet”

Den andre reportasjen var en oppfølgende artikkel til den første og ble publisert i Aftenposten 22. mai 2023: Oppslaget på første side har denne tittelen: «Martine Guttormsen fikk slag etter nakkebehandling: Fagfolk uenige om risikoen ved nakkemanipulsasjon.» I ingressen på første side heter det: Leger er skeptiske til nakkemanipulasjon. Kiropraktorer avviser risikoen. – Man kan ikke konkludere vitenskapelig ut fra enkelttilfeller, sier forsker på nakkesmerter.»

Klagen ble forelagt Pressens Faglige Utvalg (PFU) og vurdert av PFU at den burde gjennomgå full saksbehandling. Både NKF og Aftenposten fikk dermed anledning til å redegjøre for sine synspunkter i saken gjennom to runder med tilsvar og replikker, før PFU behandlet saken den 25. oktober 2023.

PFU fant at Aftenposten ikke hadde brutt Vær Varsom Plakaten, men på ett av de innklagede punktene frifant PFU Aftenposten «under noe tvil».

Hoveddokumentene i saken kan leses her:

NKFs klage til PFU på Aftenposten, 13. juni 2023

Aftenpostens tilsvar på PFU-klage, 28. august 2023

NKFs replikk til Aftenpostens tilsvar, 4. september 2023

Aftenpostens sluttreplikk, 12. september 2023

NKF etterinnmeldte spørsmål til PFU, 6. oktober 2023

PFUs uttalelse i saken, 25. oktober 2023