NKF mener

NKF har denne uken stilt på høringer i Stortinget i to komiteer , hhv. Arbeids- og sosialkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen.

Kunnskapsdepartementet viser i årets innstilling til de konkrete planene og kostnadsoverslagene for etablering av kiropraktorutdanning og et tverrfaglig forskningsmiljø på muskelskj...

Verdens helseorganisasjon (WHO) la denne måneden ut et fakta-ark om muskel- og skjeletthelse på sine hjemmesider. Der fremkommer det blant annet at muskel- og skjelettlidelser utgjø...

I etterkant av regjeringens fremleggelse av Statsbudsjettet for 2018 har NKF vært på høring i Stortingets helse- og omsorgskomite, og sendt innspill til Utdannings- og forskningskom...