NKF mener

I forbindelse med Stortingets høringer om regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 (Prop.1 S 2020-2021) fremmet Norsk Kiropraktorforening innspill til både Arbeids- og sosialkomi...

Mandag morgen kunne kiropraktorene endelig åpne klinikkene tilnærmet normalt etter at Helsemyndighetenes nye bransjestandard for smittevern ble lansert søndag kv...

Kronikk av NKFs styreleder Espen Ohren.Velferdsstaten sliter og trenger hjelp. Den trenger at flere står i jobb, og den trenger at flere står i jobb lengre. Tiltakene som er satt inn s&ari...

- Helsepolitisk Barometer 2019 viser at helse er det viktigste politiske enkeltspørsmålet for nordmenn foran kommunevalget. Befolkningen ønsker handlekraftig og bærekraftig p...