NKF mener

Denne uken oversendte Norsk Kiropraktorforening til Helsedirektoratet et skriftlig innspill til kommende Handlingsplan for fysisk aktivitet i forebygging og behandling i helse- og omsorgstjenesten.

NKF har denne uken stilt på høringer i Stortinget i to komiteer , hhv. Arbeids- og sosialkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen.

Kunnskapsdepartementet viser i årets innstilling til de konkrete planene og kostnadsoverslagene for etablering av kiropraktorutdanning og et tverrfaglig forskningsmiljø på muskelskj...

Verdens helseorganisasjon (WHO) la denne måneden ut et fakta-ark om muskel- og skjeletthelse på sine hjemmesider. Der fremkommer det blant annet at muskel- og skjelettlidelser utgjø...