NKF mener

Muskel- og skjelettlidelser bør få langt større oppmerksomhet og folkehelsearbeidet må i større grad adressere og prioritere de faktiske enkeltårsakene til den s...

Før ansvaret hvilte på Jonas Gahr Støres egne skuldre, pekte han på problemet og kalte det Solberg-regjeringens fallitt. Nå som han selv står ved roret, er det ik...

I innspillet skriver Ohren at manglende økning i refusjon for kiropraktorpasienter fører til at tjenesten blir stadig mer kostbar, og konsultasjon hos kiropraktor kun vil bli tilgjengeli...

I forbindelse med Stortingets høringer om regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 (Prop.1 S 2020-2021) fremmet Norsk Kiropraktorforening innspill til både Arbeids- og sosialkomi...