Muskel- og skjelettlidelser er den største og dyreste helseutfordringen Norge står overfor. Hvert år rammer den 1,4 millioner nordmenn, de fleste av disse i yrkesaktiv alder.


På tide å innse at

Kiropraktorene kan bidra til å løse problemet

Nesten 400 000 nordmenn benyttet seg av kiropraktor i 2023 og 750 000 nordmenn har i dag privat helseforsikring som gir rett til bruk av kiropraktorer. Forsikringsselskapene velger i utstrakt grad å benytte kiropraktorer fordi de ser at det gir rask retur til arbeidslivet.
Samtidig viser internasjonal forskning at folk bruker mindre helsetjenester om de får først kiropraktorhjelp for rygg, og at de som går til kiropraktor har mindre sannsynlighet for å bruke medisiner, MR, CT, røntgen, kirurgi og injeksjoner.

Økonomiske barrierer skaper en todeling av helsetjenesten

Det at de som får hjelp av kiropraktor kommer raskere tilbake i arbeid er selvsagt veldig bra. Men dessverre fører dagens ordning til en svært uheldig todeling av helsetjenesten; mellom de som har råd til å få hjelp og de som ikke har råd til å få hjelp.

Vi vet at et gjennomsnittlig behandlingsforløp som fører til friskmelding er på 5,6 behandlinger. Totalkostnaden blir dermed stor for mange, særlig for de med lav inntekt og som nå kjenner dyrtiden på kroppen.