Hjem Kiropraktikk Utdanning Lenker Kontakt Mor/Barn Idrett Intranett
Et liv i bevegelse
Hvordan bruke figur
Velg symbol dame eller mann. Stopp figur ved å klikke foran eller bak. Klikk på kroppsdel for å få mer informasjon.

Etikkprosjektet

Betydningen av en kiropraktisk profesjonsetikk under den mer generelle medisinske og helsefaglige etikken er at det ideelle formålet med virksomheten og det ansvaret som påhviler medlemmene, løftes frem av profesjonen selv. Samtidig skapes en unison holdning til hvilke handlinger som er etisk akseptable i kiropraktorpraksis. NKF ønsker å styrke den etiske bevisstgjøringen av landets kiropraktorer gjennom Etikkprosjektet.


Les mer...

Faget vokser – for alle!

Leder Columna. Interessen for forskning blant kiropraktorer er økende. Vitenskapeliggjøringen av faget vårt er kontinuerlig med et følgelig ekspanderende kunnskapsfelt på muskel- og skjelettområdet. Vi vet mye og kan mye! Forskningen settes i spill i klinikkene og pasienten høster godene i form av effektive tiltak for forebygging og behandling.


Les mer...

Norsk Kiropraktor i OL i Sochi, men ikke som en del av det norske teamet!

Tidenes dyreste vinter OL er over. Med 11 gull, 5 sølv og 10 bronse havnet Norge på andreplass i medaljekampen, kun slått av vertsnasjonen Russland. Midt oppi det hele var en norsk kiropraktor, eller det vil si, egentlig er han dansk. Per Nyman Andersen var som eneste kiropraktor fra Norge headhuntet av EMS (Electro Medical Systems) som en del av det medisinske apparatet under lekene.


Les mer...

Ny retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

I allmennpraksis utgjør muskel- og skjelettlidelser om lag 19 prosent av alle konsultasjoner. Bildediagnostikk er en viktig del av diagnostisering og oppfølgning av mange av disse tilstandene. Helsedirektoratet gir nå ut en faglig retningslinje for primærhelsetjenesten. 


Les mer...

NKF søker Generalsekretær

Generalsekretæren har ansvar for daglig drift og ledelse av foreningen, som skal skje i samsvar med foreningens formål og styringsdokumenter.  Generalsekretæren arbeider tett med og  rapporterer til foreningens styre.

Kandidater bør  ha ledererfaring, ha kunnskap om og erfaring fra organisasjonslivet, og ha solid kunnskap om helsepolitikk.


Les mer...

Kiropraktorutdanning i Norge nå!

Stein A. Evensen (f. 1942) er spesialist i indremedisin, i blodsykdommer og i fordøyelsessykdommer og er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. I et debattinnlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening retter han skarp kritikk mot myndighetene og mener det er på høy tid med en norsk kiropraktorutdanning. Evensen var i perioden 1998 til 2006 dekanus ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Han var sentral i prosessen da fakultetet første gang henvendte seg til departementet i 2005 for etablering av utdanningen. 


Les mer...

Totalt antall: 219Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  
  


Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS