Et liv i bevegelse
Hvordan bruke figur
Velg symbol dame eller mann. Stopp figur ved å klikke foran eller bak. Klikk på kroppsdel for å få mer informasjon.

Nye refusjonstakster for kiropraktorer fra 1. juli 2016

De nye takstene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23. juni 2016 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-9 fjerde ledd og § 22-2 andre ledd.


Les mer...

Ingen forventete endringer for kiropraktorstudenter i UK

I morgentimene i dag ble det klart at Storbritannia etter alt å dømme går ut av EU. For norske kiropraktorstudenter i UK vil dette meste sannsynlig ikke ha noen effekt på hverken studieavgifter eller opptakskrav.


Les mer...

Henvisning til spesialist

NKF arrangerer i samarbeid med NTNU og Norsk Manuellterapeutforening kurs i henvisning til spesialist 21.-25. november 2016, i Trondheim. Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere.


Les mer...

Ta internasjonalt ansvar (leder Columna 2/2016)

ECU-konferansen ”Building Bridges” ligger rett bak oss og blir naturlig nok viet stor oppmerksomhet i dette nummeret. Bildene vitner om at vi tok med oss takhøyden fra Rådhuset gjennom resten av konferansen, med god stemning, spennende fagstoff, engasjerte diskusjoner og ikke minst høy partyfaktor! Samtidig ble konferansen et levende bevis på at Norge nå er blant de helt ”store” kiropraktornasjonene, og møteplass for profesjonens internasjonale lederskap.


Les mer...

Regjerningen med ny strategi for ungdomshelse

Tirsdag denne uken la helse- og omsorgsminister, Bent Høie, fram regjeringens strategi for ungdomshelse. Syv departementer står bak strategien, som har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv.


Les mer...

Store ting på gang i Bournemouth

Anglo-European College of Chiropractic (AECC) har denne våren nådd en etterlengtet milepel. Etter å i mange år ha måttet overlate tildelingen av akademiske grader til Universitetet i Bournemouth har skolen nå oppnådd Taught Degree Awarding Powers (TDAP) og institutional designation; den høyeste annerkjennelsen av akademisk kvalitet fra den britiske regjeringen. I kjølvannet skifter den kjente skolen navn til University College of Health Sciences.


Les mer...

Totalt antall: 367Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
  
  


Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS