Et liv i bevegelse
Hvordan bruke figur
Velg symbol dame eller mann. Stopp figur ved å klikke foran eller bak. Klikk på kroppsdel for å få mer informasjon.

AECC og WIOC om brexit

I kjølevannet av Storbritannias beslutning om å gå ut av EU (Brexit), har NKF mottatt uttalelser fra både AECC og WIOC. Hva som blir det endelige resultatet av utmeldelsen, og på hvilken måte britenes nye posisjon utenfor EU vil påvirke opptak, finansiering og utdanningsforløp for norske studenter er ennå usikkert.


Les mer...

Virkning og kostnadseffektivitet: ny studie som sammenligner kiropraktikk med andre helsepersonellgrupper

I de senere årene har det kommet ut en rekke studier som har undersøkt den kliniske effekten av kiropraktorbehandling på korsryggsmerter. For det meste er dette undersøkelser hvor man har forsøkt å isolere intervensjonen (behandlingen) og teste den opp mot placebo eller ”annen behandling”. I denne studien, som ble utført av et internasjonalt forskerteam, ønsket man å vurdere både den kliniske effekten og kostnadseffektiviteten av behandling hos kiropraktor sammenlignet med behandling utført av andre typer helsepersonell.

 


Les mer...

Innkalling landsmøte NKF 2016

Under forrige landsmøte i Stavanger 2014 ble det vedtatt at landsmøtene i Norsk Kiropraktorforening avholdes annethvert år. Landsmøtet 2016 er lagt til Hotel Royal Christiania i Oslo, lørdag 29. oktober, kl.10.00-17.00 i sammenheng med årets høstkurs samme sted (27.-28. oktober).   


Les mer...

Sommerstengt administrasjon

Administrasjonen vil være sommerstengt i juli. Henvendelser vil bli besvart sporadisk.


Les mer...

To studentmedlemskap i ett

En god nyhet til alle våre studentmedlemmer: NKF har inngått samarbeidsavtale med ANSA!


Les mer...

Nye K-takster for kiropraktorer fra 1. juli 2016

De nye takstene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23. juni 2016 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-9 fjerde ledd og § 22-2 andre ledd.


Les mer...

Totalt antall: 372Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
  
  


Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS