Veilederkurs for turnusveiledere 2024

Dato

31.08 - 31.08.2024

Tid

Kl. 09:30 - 16:30

Sted

Lilleakerveien 31, oppgang B, Oslo

Påmeldingsfrist

11.08.2024

Hvordan blir en drømmeveileder?
Vi er så heldige å ha fått Bård Fossli Jensen med på laget som foredragsholder! Er du veileder for første gang eller er det tre år siste du tok kurset sist? Da må du melde deg på. NKF har et krav til sine veiledere om å ta dette kurset hvert tredje år.
Detaljert program kommer. Påmeldingen er åpen!
 
Mer om foredragsholder Bård Fossli Jensen
Han har undervist NKFs turnuskandidater i en årrekke, samt også bidratt på NKFs større arrangementer.
Bård Fossli Jensen (lege, spesialist i barnesykdommer, ph.d.) er klinker, instruktør og foredragsholder. Han har i fire år jobbet som kommunikasjonsforsker ved Akershus Universitetssykehus og doktorgraden hans handler om hvordan sykehusleger samtaler med pasientene sine. Avhandlingen avdekker hvordan leger kommuniserer i pasientmøtene og hvordan de blir bedre ved trening.
Bård har er spesialist i barnesykdommer og har arbeidet som barnelege ved Sørlandet Sykehus Arendal og på AHUS. Han arbeider som lege på CatoSenteret. I tillegg holder han kontakten med frontlinjen ved å ta løse vakter ved barneseksjonen, Oslo Kommunale Legevakt. Bård er en dyktig lærer og foredragsholder og brukes ofte av offentlig og privat helsevesen som kunnskaps- og ferdighetsformidler. Han er spesielt dyktig til å demonstrere hvordan man implementerer god kommunikasjon inn i en travel klinisk hverdag – fundamentert i forskningen og på en lett og humoristisk måte.
Hovedfokuset er hvordan man kan øke utbyttet av de kliniske samtalene ved å endre måten man snakker på. I Somsagt viderefører han all denne kompetansen i arbeidet med etterutdanning av helsepersonell.
Kilde: somsagt.no
 
Kurset er forbeholdt MNKF og obligatorisk for veiledere som skal ha turnus med mindre man deltok på kurset i 2022 eller 2023. Er du usikker på når du tok kurset sitt? Logg deg inn på intranettet, du finner når på “min side”.
 
Ankomst: 10 min gange fra Lysaker stasjon. Sjekk ruter.no for trikk- og busstider. Stoppet er Lilleaker.
 
Kursprisen inkl lunsj og kaffe/te/vann hele dagen. Det er ikke mulig å delta digitalt. 
 

Praktisk info

Arrangør
Student-, turnus- og veilederutvalget NKF

Godkjente timer/poeng
7

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende dette kurset?

Kontakt oss

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet