NKF-Akademiet - Modul 2: Møtet med pasienten

Dato

12.04 - 28.06.2024

Tid

Kl. 09:00 - 16:00
Kl. 09:00 - 16:00

Sted

NKF, Lilleakerveien 31

Påmeldingsfrist

09.04.2024

LOGG INN FOR Å FÅ MNKF-PRIS (KR 9 900)

 

NKF Akademiets Modul 2 vil gi deg verktøyene du trenger for å gjennomføre mer effektive samtaler med pasientene dine, både med tanke på tid og innhold.  
 
Pasientene vi får inn av døren på klinikken kommer i alle tenkelige variasjoner. Noen kommer åpenbart med sammensatte og komplekse tilstander, mens andre kommer fordi de ønsker hjelp med tilsynelatende enkle, akutte smertetilstander. Ofte er disse mer sammensatt enn det som kommer fram under den første samtalen. Bak slike enkle tilstander kan det skjule seg en hel “forundringspakke” av problemstillinger som sammen utgjør årsaken til at de oppsøker deg. Hvordan du kommuniserer med pasientene er derfor helt avgjørende. 

Dette lærer du i Modul 2 
God pasient kommunikasjon hever ikke bare kvaliteten på anamnesen betraktelig. Det er en forutsetning for å nå frem til pasientene med rådene og veiledningen du gir dem. Med andre ord. Din evne til å kommunisere avgjør hvor god terapeut du er. I løpet av NKF Akademiets Modul 2 vil du lære hvordan du som behandler kan etablere en trygg og effektiv rutine i din kommunikasjon. Både ved å bli flinkere til å stille spørsmål og ved å bli en bedre lytter. I løpet av denne modulen vil du få innsikt i nye måter å innhente informasjon på. Du vil lære hvordan du plukker opp viktige elementer i samtale med pasientene, og hvordan du, ved å stille de riktige spørsmålene, får mer relevant informasjon og mindre av alt det andre som ofte kommer på kjøpet. Du vil også lære hvordan du kan bli en verdifull veileder for pasientene dine isteden for å være en rådgiver. I denne modulen lærer du grunnleggende teknikker for å kunne hjelpe “hele” pasienten og å ta tak i de tankene og problemene mange har i tillegg til sine kroppslige smerter. 
 
Med denne modulen vil du legge grunnlaget for en ny innfallsvinkel til å hjelpe de såkalte “vanskeligere” pasientene. Der manuell fysikalsk behandling i seg selv ikke vil være nok for et mer langvarig resultat. 
 
Gjennomføring 
12.-13. april: Kurs med Bård Fossli Jensen på Lilleaker. Kl. 9-16 begge dager. 
24. april: Webinar med Caia Collett Jørgensen kl 19-21 
7. mai: Webinar med Kjartan Vibe Fersum kl 19-21 
7.-8. juni: Fysisk kurs med Ingar Heier på Lilleaker. Fredag kl 9 (tbc), lørdag kl 8 (tbc) 
12. juni: Webinar med Caia Collett Jørgensen kl 19-21 
28. juni: Siste frist for innlevering av avsluttende refleksjonsnotat 
 
I tillegg: 
Selvstudium og arbeid med study-buddy under hele kurset. 
Egenstudium av webinar med Jan Hartvigsen om CFT og RESTORE 

    
Foredragsholdere
Bård Fossli Jensen 
Ingar Heier 
Caia Collett Jørgensen (MNKF) 
Kjartan Vibe Fersum  
Jan Hartvigsen (opptak webinar
 
For å lese mer om modulens innhold, foredragsholderne og arbeids- og undervisningsformer, se brosjyren under. 
https://www.flipsnack.com/norskkiropraktorforening/nkf-akademiet-modul-2/full-view.html

Lunsj serveres 12.-13. april og 7.-8. juni. Allergier varsles til kathinka@kiropraktikk.no senest 1 uke før gjennomføring av kurset. 
 
Påmeldinger er bindende etter 10. mars. 

 

Praktisk info

Arrangør
Norsk Kiropraktorforening

Antall kursdeltagere
Maks 26 deltakere pr. kurs / 8 plasser igjen

Godkjente timer/poeng
35

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende dette kurset?

Kontakt oss

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet