Landsmøte 13. februar 2021

Husk å melde deg på digitalt landsmøte!                

Les mer om landsmøtet

SISTE NYTT

Helse- og omsorgsdepartementet sender i starten av hvert årlig et tildelingsbrev til Helsedirektoratet som legger føringer for hvilke saker direktoratet skal...

Som Helse- og omsorgsdepartementet annonserte i slutten av oktober (Les sak «Nye takster fra 1. november» på kiropraktikk.no) ble takstjusteringen fra 01.11.20 til 31.12.20 ekstra h&...

Norges ledende fagmiljøer og pasientorganisasjoner innenfor muskelskjelettfeltet påpeker i en felleskronikk i Dagens Medisin mangelen på en konkret plan hos myndighetene for å...

KURSKALENDER