Bergen 27.-28. oktober

For femte gang arrangerer Norsk Kiropraktorforening Faglig Kongress. Denne gangen samles kiropraktor-Norge i Bergen og vi tjuvstarter som vanlig med Meet & Greet torsdag 26. oktober!

Hva er Faglig Kongress?
Vi beskriver kongressens slik; «Større, bredere og dypere; kort sagt et omfattende program hvor vi satser høyt!  Ambisjonen vår er at programmet, som skal ha flere parallelle løp, blir så omfattende at deltakerne kommer til å bli frustrert over foredrag de ikke kan få med seg!  Vi satser på at det blir noe for enhver smak».  Morten Bøgseth, tidl. Styremedlem i NKF.

På denne siden kan du lese om foredragsholderne og etterhvert laste ned kongressens faglige program.

For å lese mer det sosiale programmet, og melde deg på kongressen, se vår kurskalender.

Foredragsholdere

Foto: Line Møller

“Sjef i eget liv”

Om våre holdninger til usikkerhet og risiko, liv og død, subjektive fysiske plager, grubling og bekymring.

Jeg fokuserer på våre holdninger. Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til alt som skjer bestemmer vi selv. Jeg tar opp våre holdninger til grubling og bekymring, usikkerhet og risiko og subjektive fysiske plager. 

Om Ingvard Wilhelmsen
Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Har skrevet flere bøker, bl.a. “Livet er et usikkert prosjekt”, “Sjef i eget liv”, “Kongen anbefaler” og “Det er ikke mer synd på deg enn andre”. Har i 27 år drevet en liten Hypokonderklinikk på Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Foto: Beate Simarud

“Cervikal Arteriedisseksjon”

Manuell behandling i nakkeregionen har i enkelte medisinske kretser antydet å kunne utløse en rift i halsårene vertebralis og/eller cartotis, kjent som halsåredisseksjon. Mistankene er imidlertid basert på enkeltstående kasusstudier og er følgelig ikke i stand til å etablere direkte kausalitet. 

Bekymringen dreier seg om den den velkjente hønen eller egget problematikken; presenterer pasientene hos fastlege, Legevakt, kiropraktor eller fysioterapeut med halsåredisseksjonsymptomer som gjennom undersøkelsen blir oversett; eller forårsaker og/eller provoseres, spesielt manuell behandling, halsårerift direkte gjennom den manuelle nakkebehandlingen? 

Foredraget «Direkte årsak eller en tilfeldighet?» tar for seg a) Epidemiologi, b) Patofysiologi, c) Nakkesmerter og CAD; d) Manuell behandling og CAD; e) Do-no-harm – klinisk fremgangsmåte.

Om Aleksander Chaibi
Aleksander Chaibi har dobbel autorisasjon, både som kiropraktor og fysioterapeut. Han har over 20 års klinisk arbeidserfaring fra flere private og offentlige helsesentre som fysioterapeut i Norge, og som privatpraktiserende kiropraktor både i Norge og utland.
I 2016 leverte han sin doktorgradsavhandling på migrene ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler som også er presentert på nasjonale og internasjonale kongresser. Han er vitenskapelig reviewer i over 30 anerkjente internasjonale tidsskrift.
I dag jobber han som privatpraktiserende kiropraktor på Atlasklinikken, avd. Oslo, samt som seniorforsker på medisinsk fakultet ved UiO hvor han er hovedveileder for en doktorgradsstipendiat i verdens største kliniske prosjekt på akutte nakkesmerter.”

«There is no such thing as non-specific LBP from bench to bedside»

Lecture 1: The Science – Part 1 

Lecture 2: Clinical Application – Part 2″ 

Foredraget går ut på å forstå roten til «mekaniske korsryggsmerter» som forhåpentligvis vil føre til et bedre resultat for pasientene. I disse foredragene vil vi undersøke den vitenskapelige litteraturen som skaper basisen for skademekanikk, overbelastning og skade, samt kaskaden som kan følge. Vi vil undersøke både konseptene og matematisk modeller som vil hjelpe oss med en unik innsikt i skade og bedring. Del to av foredragene handler om rehabilitering og evidensen vi finner i litteraturen inkludert gode eksempler på verdien av presis diagnose som kan guide behandlingsløpet i en evidens-informert, pasientbasert tilnærming.  

Om Edward Cambridge
Dr. Edward Cambrigde fullførte sin doktorgrad “Hip & Spine Mechanics – “understanding the linkage from several perspectives from injury mechanisms to rehabilitation” under Stuart McGill, ved University of Waterloo. Et ønske om å tette avstanden mellom vitenskapen og praksisen var bakgrunnen for doktorgradsavhandlingen.

I dette arbeidet fokuserte han på å forstå sammenhengene, og forskjellene, mellom frisk og skadet mekanikk. Arbeidet hans var en kombinasjon av biomekaniskemodeller og eksperimentell forskning.

Dr. Cambridge jobber klinisk og blir sendt noen av de mest utfordrende casene fra Canada og USA og bruker kombinasjonen av kunnskapen fra det han har lært i kiropraktikken, bevegelsesvitenskapen og fra forskningen sin.   

Foto: Barna Kullander

“Maintenance Care, – allt annat än rutin! Teori och applikation av den senaste kunskapen”

Plenum, fredag: Föreläsningen omfattar en grundlig teoretisk genomgång av den senaste forskningen inom ”Maintenence care”. Tyngdpunkten ligger på kunskap som är kliniskt relevant och kan appliceras i mötet med patienten. Fokus är att förmedla vinsten av en stratifierad insats så att rätt patient erbjuds rätt behandlingsinsats för störst effekt och patientnytta.  

Workshop, lördag: Här kommer fredagens kunskap vävas ihop till en lättimplementerad procedur med fokus på ett evidensbaserat och patientcentrerat arbetssätt. Genom fiktiva patientfall kommer MAINTAIN instrumentet introduceras och rutiner för en stratifierad insats med patientspecifika funktionella mål beskrivas. Genom lättare rollspel kommer deltagarna själva få vara delaktiga i processen och kommer kunna implementera MAINTAIN rutinen i den egna kliniken redan dagen efter.      

Om Andreas Eklund
Eklund er kiropraktor utdannet fra AECC 2002, og disputerte i 2016; “Recurrent and persistent low back pain – course and prevention”, Karolinska Instittutet, Stockholm. Forsker i dag deltid ved Karolinska innen feltet forløp og forebygging av uspesifikke korsryggsmerter, parallellt som han jobber i klinikken sin. I 2016 fikk tilbud om plass i CARL II programmet (Chiropractic Academy for Research Leadership). Eklund har publisert en rekke vitenskaplige artikeler, både som hoved- og medforfatter, og er en svært etterspurt foredragsholder.  

«Søvn, stress, hormonbalanse og sykdom.»

At søvn er viktig og at dårlig søvnkvalitet påvirker kroppen negativt, er hevet over all tvil. Søvnforstyrrelser, er noe man ofte ser i sammenheng med muskel- og skjelettplager. Hvordan søvn, stress, hormonbalanse og sykdom henger sammen er derimot ikke alltid like åpenbart.

Om Anette Harris
Anette Harris er professor ved UiB hvor hun blant annet  leder Forskningssenter for Søvn, Arbeid og Helse, og Bergen søvn og kronobiologi nettverk.

Harris tok sin phd på stress og tilpasning til ekstreme miljø hvor hun blant annet fokuserte på døgnvariasjon i stresshormonet kortisol. De siste årene har hun forsket mest på søvn og døgnrytme hos skiftarbeidere og toppidrettsutøvere.
Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler om tematikken.

“Hva er nytt og spennende i forskningen på muskel og skjelett”  

Forskere fra kiropraktorenes forskningstiftelse “Et Liv i Bevegelse” (ELIB) skal holde et foredrag der de går over hva som er nytt i og spennende i forskningen på muskel og skjelett.  

Foredraget holdes av MNKF Cecilie K. Øverås. Hun er kiropraktor med MSc i diagnostikk ultralyd (MSK) fra Bournemouth University, UK og PhD fra Institutt for idrett og biomekanikk ved SDU i Danmark.
Hun jobber nå som forsker ved Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU i Trondheim og i ELiBs forskernettverk. Hun har jobbet på EU-prosjektene BackUP og SELFBACK, er del av Fagrådet for MUSS (Norwegian Musculoskeletal Research Network), CARL II Fellow (Chiropractic Academy for Research Leadership), og også involvert i andre internasjonale prosjekt. Forskingsinteressen fokuserer seg rundt ryggsmerter og andre samtidige muskel- og ledd smerter, multimorbiditet, digitale helseintervensjoner, adferd og selv-håndtering.   

«Degenerativ nakke – et nevrokirurgisk perspektiv»

Foredraget vil omhandle kirurgisk tankegang rundt degenerative problemstillinger vi kan gjøre noe med, og litt om det vi ikke kan gjøre noe med.  

Foredraget holdes av Nina Obad. Overlege i nevrokirurgi med doktorgrad, samt med i teamet som vurderer og behandler henvisninger og pasienter med degenerative rygg- og nakkelidelser på Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus.

«Gravid og vondt i bekkenet – fra forskning til klinikk » 

I dette foredrag presenteres den nyeste forskningen innen svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter. Det vil også bli en gjennomgang av hvordan kiropraktorer kan sørge for en høy faglig standard i forbindelse med anamnese, undersøkelse, behandling, informasjon og forebygging. 

Gausel holder foredraget sammen med stipendiat Evelyn Kleppe-Danby 

Om Anne Marie Gausel
Kiropraktor Anne Marie Gausel er utdannet ved Syddansk universitet i Odense, Danmark i 2006. I 2020 disputerte hun for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger (UiS) etter å ha gjennomført et forskningsprosjekt på bekkenleddsmerter forankret på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Hun jobber nå som postdoktor på SUS finansiert av ELIB og skal forske bekkenleddsmerter i svangerskapet og etter fødsel blant kvinner i Sør-Rogaland. I tillegg er hun ansatt på UiS som førsteamanuensis II knyttet til jordmorfag og jobber 2 dager i uken som kiropraktor på Forusklinikken i Stavanger. 

«Gravid og vondt i bekkenet – fra forskning til klinikk » 

I dette foredrag presenteres den nyeste forskningen innen svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter. Det vil også bli en gjennomgang av hvordan kiropraktorer kan sørge for en høy faglig standard i forbindelse med anamnese, undersøkelse, behandling, informasjon og forebygging. 

Evelyn holder foredraget sammen med Anne Marie Gausel.

Om Evelyn Kleppe-Danby 
Kiropraktor Evelyn Kleppe-Danby er utdannet ved Welsh Institute of Chiropractic, Storbritannia i 2015. Hun har siden da tatt videreutdannelse innenfor muskel- og skjeletthelse for barn og ungdom, og har spesialisttittel som Barne- og ungdomskiropraktikk. Hun har nå en stipendiatstilling på SUS finansiert av ELIB og skal forske bekkenleddsmerter i svangerskapet og etter fødsel blant kvinner i Sør-Rogaland. I tillegg  jobber hun 3 dager i uken som kiropraktor på Klinikk for Alle Bryne

«Too tight to function; når bekkenbunnen blir for aktiv» 

Foredraget vil i all hovedsak handle om hyperaktiv bekkenbunnsproblematikk, men fokus på primær og sekundær vaginisme, levator ani syndrom (rammer også menn), muskulær dyspareuni og undersøkelse og behandling av disse tilstandene. 

Om Kjersti Makholm-Fimreite
Bachelor of physiotherapy saxion university of applied science, NL 2012 Master i klinisk fysioterapi fordypning i ortopedi og revmatologi ved høyskolen i Bergen og Duke University, NC, USA 2014. 

Hun har jobbet med kvinnehelsepasienter siden 2012 med hovedfokus bekkenbunnsproblematikk ved Bekken og barn, nå Bambus familieklinikk avd. Bærum.  

Har nå startet opp ved Vivus i Hønefoss som ren bekkenbunnsfysioterapeut.  

«Apofyseskader og stressreaksjoner i pars interartikularis» 

Unge idrettsutøvere står ovenfor spesifikke skadeproblemer som er forårsaket av et skjelett i vekst. Dette gjelder både skader på apofysene, og for stressreaksjoner i pars interartikularis.  

Dette foredraget tar sikte på å øke kunnskapsnivået for hvordan disse skadene oppstår, hvordan de utredes, og hvordan de rehabiliteres. 

Om Erik Iversen 
Erik Iversen er utdannet fysioterapeut og har master i manuellterapi og master i idrettsfysioterapi fra University of Sydney. Han har vært ansatt som fysioterapeut/manuellterapeut ved Olympiatoppen i Oslo siden 2005.  

Han har lang erfaring med utredning, rehabilitering av idrettsskader med hovedfokus på underekstremiteten. Styrke og funksjonstesting i forbindelse med rehabilitering av skader, og ultralydsdiagnostikk av muskel-skjelettskader er også en viktig del av hans arbeid. Han er sterkt engasjert i fagutvikling for Olympiatoppen, og har blant annet laget Olympiatoppens interne retningslinjer for utredning og behandling av stressreaksjoner i skjelettet.  

«Styrketreningsprinsipper for den ungeutøveren»

Foredraget tar for seg styrketrening, adaptasjon og progresjon for den unge idrettsutøveren.

Om Håkon Andrè Mehus
Han er utdannet treningsfysiolog og arbeider som universitetslektor. Til daglig underviser han ved Nord universiet i Bodø ved studiet bachelor i trening. Bacheloren gir en grundig innføring i hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer trening og fysisk aktivitet. Han hovedområder er styrketrening, utholdenhet og idrett spesifikk trening.