Lev et liv i bevegelse

Følg oss på Instagram @kiropraktorforeningen                   #kiropraktor #kiropraktikk #etlivibevegelse

SISTE NYTT

Norges ledende fagmiljøer og pasientorganisasjoner innenfor muskelskjelettfeltet påpeker i en felleskronikk i Dagens Medisin mangelen på en konkret plan hos myndighetene for å...

Takstjusteringen fra 01.11.20 til 31.12.20 er i år ekstra høye for å kompensere for sen justering. Takstøkningen vil derfor bli noe redusert igjen fra 01.01.21 for å gj...

I forbindelse med Stortingets høringer om regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 (Prop.1 S 2020-2021) fremmet Norsk Kiropraktorforening innspill til både Arbeids- og sosialkomi...

KURSKALENDER

13.02 | 2021

Nettbasert