Velkommen til NKF!

Den eneste profesjonsforeningen for kiropraktorer i Norge.

Les mer om foreningen

SISTE NYTT

I et brev av 28. juni 2017 oppnevner Helse- og omsorgsdepartementet Eva Marie-Louise Denison til ny representant i styret for Fondet for etter- og videreutdanning.

Stortinget har ved gjentatte anledninger etterlyst fremdrift i utdanningssaken, senest ved et skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) forrige uke.

Privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplevde en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016. Fra 2009 er det totalt mottatt 142 erstatningskr...

KURSKALENDER

On 23.08 | 2017

Webinar - nettbasert undervisning

To 24.08 - 26.08 | 2017

NYTT STED: Norsk Kiropraktorforening, Storgata 10a (inngang Skippergata), Oslo