Gjør Kloke Valg

Formålet med Gjør Kloke Valg-kampanjen er at helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling. 

Les mer om: Gjør Klokevalg-kampanjen

SISTE NYTT

Halvparten av den norske befolkningen mener det offentlige helsevesenet vil knele uten hjelp fra private helseaktører. Bruken av de private helseforetakene bør i st&o...

De nye smittevernstiltakene rammer ikke en-til-en-tjenester. Kiropraktorklinikkene holder åpent som vanlig. I Oslo vil byrådet også prioritere nødvendig helsehjelp dersom ytte...

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for amming som påpeker viktigheten av å inkludere spesialister med kunnskap om bevegelsesapparatet når det gjelder vurdering og behandling av stram...

KURSKALENDER