Lev et liv i bevegelse

Følg oss på Instagram @kiropraktorforeningen                   #kiropraktor #kiropraktikk #etlivibevegelse

SISTE NYTT

I forbindelse med Stortingets høringer om regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 (Prop.1 S 2020-2021) fremmet Norsk Kiropraktorforening innspill til både Arbeids- og sosialkomi...

Som følge av Covid-19 utbruddet innførte Helsedirektoratet de midlertidige K5- og K6-takstene for kiropraktorer den 23. mars i år. De var først ment å v...

I en pressemelding om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 uttrykker Ryggforeningen i Norge (22. oktober 2020) stor skuffelse over at budsjettforslaget mangler konkrete tiltak for hån...

KURSKALENDER

31.10 | 2020

Kragerø Spa Resort , Stabbestadveien 1, 3788 Stabbestad

Ti 24.11 | 2020

Nettbasert