|

Nasjonal faglig retningslinje for tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager (TMD)

Les NKFs høringssvar til den nasjonale retningslinjen

Bakgrunnen for høringen er et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. Målet er å styrke tilbudet til pasienter med TMD (temporomandibulær dysfunksjon). Retningslinjen gir klinisk praktiske anbefalinger/råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene relatert til TMD. NKF sendte sitt høringssvar i april 2016.