Studere kiropraktikk

Det finnes ingen kiropraktorutdanning i Norge. Norske studenter som ønsker å studere kiropraktikk må derfor til utlandet. Her finner du informasjon om studieløpet, opptakskrav, finansiering og studiesteder.

Utdanningsinstitutsjoner

For å kunne få medlemskap i Norsk Kiropraktorforening etter endt studie må du studere ved en ECCE- akkreditert skole.

Basert på både økonomiske og faglige vurderinger anbefaler NKF utdanning ved Syddansk Universitet (SDU) i Danmark. Denne utdannelsen tilsvarer det NKF i løpet av kort tid håper vil bli oppbyggingen av en norsk utdanning.

Det stilles i tillegg forskjellige tilleggskrav til utdanning utenfor Norden og EU/EØS som man bør være informert om før valg av utdanningssted. Siden Storbritannia snart vil stå utenfor EU er det sannsynlig at tilleggskravene for godkjennelse av utdanning utenfor EU/EØS også vil være gjelde studenter i Storbritannia.

Utdanningsløp

Syddansk Universitet (SDU), Odense, Danmark

Studieløpet starter med en treårig bachelorgrad og fortsetter med en toårig kandidatutdannelse. Ettersom den norske utdanning ikke er på plass enda, er det dette utdanningsløpet NKF anser som det beste grunnlaget for din fremtidige rolle som primærkontakt i helsevesenet.

Storbritannia

I Storbritannia er det flere utdanningsinstitusjoner og utdanninger å velge mellom. En femårig utdannelse med endt tittel MSc Chiropractic vil gi deg det beste grunnlaget tilpasset arbeidsforhold i Norge og vil være en forutsetning vis du senere kan tenke deg en videreutdanning eller å forske.

Ved AECC University College i Bournemouth er det to forskjellige løp:Et er femårig med tittelen MSc Chiropractic, og det andre er fireårig med en MChiro (hons) grad.

Utdanningsløpet ved University South Wales i Glamorgan vil også resultere i en MChiro-grad.

Også ved London South Bank University kan du få en MChiro-grad.

Hva kan BREXIT bety for norske studenter?

Les artikkelen fra ANSA som blir fortløpende oppdatert. Artikkelen kan du lese her eller på www.ansa.no 

Ikke-akkreditert utdanning i Sverige

Kiropraktorutdanning fra Skandinaviska Kiropraktorhöskolan i Sverige er ikke akkreditert (godkjent) av European Council on Chiropractic Education (ECCE). Utdanning herfra vil innebære at man ikke kan bli medlem av Norsk Kiropraktorforening.

Andre europeiske land

Her finner du liste over akkrediterte skoler fra European Council on Chiropractic Education (ECCE).

For å få autorisasjon i Norge, med en utdannelse fra Norden eller EU/EØS, må du ha graden din fra en ECCE-godkjent institusjon.

Resten av verden

Vi oppfordrer studenter som ønsker å studere utenfor Norden og EU/EØS om å kontakte Helsedirektoratet direkte.

Les også informasjonen under artikkelen om Autorisasjon.

Opptakskrav

Opptakskravene ved de ulike utdanningsinstitusjonene varierer, men enhver student som søker om opptak må ha generell studiekompetanse. De fleste lærestedene krever i tillegg spesiell fagkrets fra videregående eller tilleggsutdannelse på universitet/høyskole. 

I Danmark vurderes søkere i to kvoter – en kvote basert på gjennomsnittskarakter, og en kvote med en test for studieegnethet og et case-basert intervju. Mer informasjon om gjeldende opptakskrav finnes på SDUs nettsider.

Ellers i Europa vil opptakskrav være avhengig av eventuelle tidligere studier og språkferdigheter. I Storbritannia vil dette innebære minimumskrav til karakter i engelsk i tillegg til en språktest (TOEFL eller IELTS), som må finansieres av søker. Les mer på nettsidene til utdanningsinstitusjonene. 

Økonomi

Utdanning i Danmark er gratis for alle studenter, og er dermed fritatt for skolepengeavgift. Som en hovedregel gir den norske Lånekassen støtte til studier i Danmark som er godkjent av Statens Uddannelsesstøtte (SU), og studiene ved Syddansk Universitet er et av disse.

Ved utdanningsinstitusjonene i Storbritannia og ellers i verden, er det studieavgift i form av skolepenger. Skolepengebeløpet varierer, men kan ligge opp mot 160.000,- kr. per år. Les mer på nettsidene til studiestedet. Avhengig av studiets oppbygging og opptakskrav kan det også hende at Lånekassen ikke gir støtte til det første studieåret, ofte kalt Foundation year. Dette året regnes ikke som del av selve graden og er ikke godkjent av NOKUT. Les mer om studiets oppbygging og opptakskrav på studiestedets nettside.

Autorisasjon

For å lese mer om kravene til autorisasjon til å praktisere som kiropraktor etter studiene, les mer i artikkelen om Autorisasjon.

RELATERTE ARTIKLER

Alle former for helsehjelp innebærer en risiko, også behandling hos kiropraktor. Åpenhet om feil og utilsiktede hendelser er en forutsetning for å lære og utvikle effekti...

Som pasient i Norge har man mange rettigheter. Disse er i hovedsak hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.