|

NKF i budsjetthøringer på Stortinget

NKF har denne uken stilt på høringer i Stortinget i to komiteer , hhv. Arbeids- og sosialkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen.

Først ut var Arbeids- og sosialkomiteens høring 16 oktober.
I arbeidslivsektoren utgjør muskelskjelettplager største årsak til sykefravær med over 10 millioner tapte dagsverk hvert år. Samlede kostnader er tilsammen 250 milliarder i året, hvor helsetapet alene står for 185 milliarder. 79 % av helsetapet skyldes rygg- og nakkeplager.

– Dette må få konsekvenser for prioriteringene. Problemet er nå kjent og erkjent, men satsning på tiltak og virkemidler har så langt uteblitt, sa NKF leder Jakob Lothe på høringen og ba komiteen bidra til at muskelskjeletthelse nå prioriteres på tvers av partier og sektorene gjennom et tettere samarbeid mellom stortingskomiteene for hhv. Arbeid, Helse og Utdanning. – Det handler om å skape et bærekraftig samfunn. Skal vi i det hele tatt lykkes må vi starte med de største utfordringene, var NKFs hovedbudskap til komiteen.

Stortinget har gjentatte ganger bedt om etablering av kiropraktorutdanning og Kunnskapsdepartementet har fulgt opp saken som nå er ferdig utredet.

Universitetet i Bergen står klare til å påta seg denne nasjonale oppgaven, men er ikke prioritert i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.

En realisering av forslaget til UiB vil skape et nasjonalt kraftsentrum for muskelskjeletthelse både når det gjelder forskning og utdanning i primærhelsetjenesten. Det ble understreket fra NKF at nettopp etablering av et tverrfaglig, nasjonalt senter for forskning og utdanning innenfor muskelskjeletthelse bør være et viktig første tiltak.

I høringen med Helse- og omsorgskomiteen 18. oktober minnet NKF komiteen om at:
– Over 80% av pasientene behandles i primærhelsetjenesten hvor vi sammen kan gjøre en langt bedre innsats for å få ned helsetapet ved å ta i bruk tilgjengelig kompetanse, få bedre tjenester gjennom mer kunnskap, og sist men ikke minst; mer og bedre samhandling, sa Lothe og viste til at utdanningsmodellen i Bergen vil bidra sterkt til bedre samhandling når utdanning og forskning for leger, kiropraktorer, manuellterapeuter og fysioterapeuter samles under samme tak i Alrek Helseklynge i Bergen.

NKF minnet begge komiteene om at det er Stortinget selv som gjennom 14 år har bedt om prosjektering av en nasjonal kiropraktorutdanning og at saken nå er ferdig utredet og klar for å iverksettes, og nå bør prioriteres i årets budsjettbehandlingen for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn fremover.

Publisert første gang: 19. oktober 2018