|

Er du faglig oppdatert til å ivareta fremtidens største pasientgruppe?

Ifølge verdens helseorganisasjon forventes det at antallet eldre over 60 år dobles fra i dag frem mot år 2050. I dette ligger det at muskelskejelettskader, sykdommer og plager forventes å øke i tiden fremover ettersom disse plagene – statistisk sett -særlig rammer de over 40 år.

Den 25. og 26. mai arrangeres kurset “Spinal stenose Bootcamp” i regi av NKF. Meld deg på mens det fortsatt er ledige plasser – lørdagskurset er i ferd med å fylles.

Dr. Ammendolia kommer ens ærend fra Canada for selv å forelese for NKFs medlemmer. Han og hans forskningsteam har utviklet en ny behandlingstilnærming med fokus på å forbedre evnen til å stå og gå hos pasienter med lumbal spinalstenose.

Denne tilnærmingen er en kombinasjon av tilpassede manuelle behandlingsteknikker, trening og veiledning av pasienten.
Kurset ble avholdt i Danmark for et halvt år siden og var en stor suksess. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at dette er noe de umiddelbart har omsatt i klinikk med stort hell. Kursavgiften inkluderer alt kursmateriell (print og 2 CDer), samt lunsj og pausebevertning.