Smittevern i kiropraktorpraksis

Klinisk virksomhet er regulert i henhold til den nasjonale veilederen for Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (Covid-19): https://www.helsedirektoratet.no/.../smittevernfaglig...

Norsk Kiropraktorforening har i tillegg utarbeidet en egen bransjeveileder for kiropraktorer.
Veilederen er godkjent av FHI. Den ble første gang publisert 1. april 2020 og er fortsatt gjeldende.

Veileder - Smittevernfaglig forsvarlig klinikkdrift ved norske kiropraktorer under Covid19-pandemien.pdf

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...