Om muskelskjeletthelse

Definisjonen av «Muskelskjelettskader, - sykdommer og -plager» som i stadig større grad anvendes av både internasjonale og nasjonale fagmiljøer, deles inn i følgende fem hovedgrupper:

- Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger
- Ikke-infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler
- Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle
- Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd
- Skader i bevegelsesapparatet, inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader

Ovennevnte definisjon er utarbeidet av NSGs forskningssatsning innen muskelskjeletthelse (MUSS) og tar utgangspunkt i tilsvarende definisjon i det internasjonale nettverket Global Alliance for Musculoskeletal Health

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...