Om muskelskjeletthelse

Definisjonen av «Muskelskjelettskader, - sykdommer og -plager» som i stadig større grad anvendes av både internasjonale og nasjonale fagmiljøer, deles inn i følgende fem hovedgrupper:

- Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger
- Ikke-infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler
- Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle
- Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd
- Skader i bevegelsesapparatet, inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader

Ovennevnte definisjon er utarbeidet av NSGs forskningssatsning innen muskelskjeletthelse (MUSS) og tar utgangspunkt i tilsvarende definisjon i det internasjonale nettverket Global Alliance for Musculoskeletal Health.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...