Autorisasjon

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin kliniske praksis. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt sikre befolkningens tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

Norden

Syddansk Universitet (SDU) er foreløpig eneste universitet i Norden som er akkreditert av European Council on Chiropractic Education (ECCE). ECCE-akkreditering er en forutsetning for medlemskap i Norsk Kiropraktorforening og er et kvalitetsstempel på skole og utdanningsløp.

Utdanningen ved SDU er regulert av Nordisk overenskomst, som innebærer at det kun er vitnemål/diplom som må innsendes Helsedirektoratet for å motta norsk autorisasjon. Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om tilleggsinformasjon, og det anbefales at søker vedlegger kopi av autorisasjon eller arbeidsattest dersom man har vært i jobb mellom ferdigstilt utdannelse og søknadstidspunktet. Man kan også gjennomføre turnustjeneste i Danmark og få dette godkjent som tellende turnustjeneste i Norge.

EU/EØS

Kiropraktorutdanning fra innenfor EU/EØS er ikke harmonisert gjennom EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, og utdanningsinnholdet må derfor dokumenteres for søkere. Siden Brexit fortsatt ikke er ferdigstilt, vil studenter fra britiske utdanningsinstitusjoner fortsatt falle inn under EU-reglementet. På sikt vil sannsynligvis studenter fra Storbritannia også måtte følge reglene som gjelder for utdannelser fra utenfor EU/EØS.

Søkere fra EU/EØS må gjennomføre Trinn 1 for søknad til autorisasjon. Søknaden må inneholde vitnemål/diplom, «diploma supplement» og en detaljert oversikt i form av fagplan fra utdanningen som viser konkret faginnhold og lengde på utdannelse. Les mer på Helsedirektoratets nettsider.

Utenfor EU/EØS

Fra og med 1. januar 2017 stilles det nye krav for å oppnå autorisasjon for søkere med utdanning utenfor EU/EØS og Sveits.

Søknadsprosessen er basert på to trinn; der første trinn er likt som for utdanning innen EU/EØS. Enkelte land er unntatt regelen, mer informasjon om dette finnes på helsedirektoratet.no.

I trinn 2 må søker dokumentere å ha gjennomført en rekke tilleggskrav og rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene er gjennomført og bestått.

Tilleggskravene er:

  • Språkkrav som må være oppfylt før du kan starte i turnus (gjelder ikke dersom du kan dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk, f.eks ved eksamen i norsk, fullført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole. Ytterligere informasjon Helsedirektoratets nettsider.
  • Kurs i nasjonale fag (kan gjennomføres før, i eller etter turnustjenesten) - OBS: dette gjelder norskspråklige studenter. Kurset skal gi kunnskap om oppbygging og organisering av helsetjenesten i Norge, helse- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder. Kurset går over 2 samlinger på en uke med 4 ukers mellomrom, der du jobber med nettbaserte oppgaver.
  • Turnustjeneste

Kostnader som følge av tilleggskravene skal i hovedsak dekkes av søker, og kan være kostbart, både i form av avgifter og tid utenfor klinikk.

Mer informasjon om kravene finnes på Helsedirektoratets nettsider.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...