Autorisasjon

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin kliniske praksis. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt sikre befolkningens tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

Norden

Syddansk Universitet (SDU) er foreløpig eneste universitet i Norden som er akkreditert av European Council on Chiropractic Education (ECCE). ECCE-akkreditering er en forutsetning for medlemskap i Norsk Kiropraktorforening og er et kvalitetsstempel på skole og utdanningsløp.

Utdanningen ved SDU er regulert av Nordisk overenskomst, som innebærer at det kun er vitnemål/diplom som må innsendes Helsedirektoratet for å motta norsk autorisasjon. Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om tilleggsinformasjon, og det anbefales at søker vedlegger kopi av autorisasjon eller arbeidsattest dersom man har vært i jobb mellom ferdigstilt utdannelse og søknadstidspunktet. Man kan også gjennomføre turnustjeneste i Danmark og få dette godkjent som tellende turnustjeneste i Norge.

EU/EØS

Kiropraktorutdanning fra innenfor EU/EØS er ikke harmonisert gjennom EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, og utdanningsinnholdet må derfor dokumenteres for søkere. Siden Brexit fortsatt ikke er ferdigstilt, vil studenter fra britiske utdanningsinstitusjoner fortsatt falle inn under EU-reglementet. På sikt vil sannsynligvis studenter fra Storbritannia også måtte følge reglene som gjelder for utdannelser fra utenfor EU/EØS.

Søkere fra EU/EØS må gjennomføre Trinn 1 for søknad til autorisasjon. Søknaden må inneholde vitnemål/diplom, «diploma supplement» og en detaljert oversikt i form av fagplan fra utdanningen som viser konkret faginnhold og lengde på utdannelse. Les mer på Helsedirektoratets nettsider.

Utenfor EU/EØS

Fra og med 1. januar 2017 stilles det nye krav for å oppnå autorisasjon for søkere med utdanning utenfor EU/EØS og Sveits.

Søknadsprosessen er basert på to trinn; der første trinn er likt som for utdanning innen EU/EØS. Enkelte land er unntatt regelen, mer informasjon om dette finnes på helsedirektoratet.no.

I trinn 2 må søker dokumentere å ha gjennomført en rekke tilleggskrav og rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene er gjennomført og bestått.

Tilleggskravene er:

  • Språkkrav som må være oppfylt før du kan starte i turnus (gjelder ikke dersom du kan dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk, f.eks ved eksamen i norsk, fullført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole. Ytterligere informasjon Helsedirektoratets nettsider.
  • Kurs i nasjonale fag (kan gjennomføres før, i eller etter turnustjenesten) - OBS: dette gjelder norskspråklige studenter. Kurset skal gi kunnskap om oppbygging og organisering av helsetjenesten i Norge, helse- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder. Kurset går over 2 samlinger på en uke med 4 ukers mellomrom, der du jobber med nettbaserte oppgaver.
  • Turnustjeneste

Kostnader som følge av tilleggskravene skal i hovedsak dekkes av søker, og kan være kostbart, både i form av avgifter og tid utenfor klinikk.

Mer informasjon om kravene finnes på Helsedirektoratets nettsider.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...

Det finnes ingen kiropraktorutdanning i Norge. Norske studenter som ønsker å studere kiropraktikk må derfor til utlandet. Her finner du informasjon om studieløpet, opptakskra...