Foreningens medlemmer er spredt over hele landet og er organisert i regioner. Regionene arrangerer kurs og samlinger.

Region øst

For medlemmer i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Regionsleder: Hege Herstad, epost hege@herstad.org

Region vest

For medlemmer i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Regionsleder: Christoffer Børsheim, epost kiropraktorcb@gmail.com

Region midt

For medlemmer i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Regionsleder: Trine Jakobsen, epost ja-trine@online.no

Region sør

For medlemmer i Buskerud, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold

Regionsleder: Marianne Myhre Sannes, epost marianne@2day.no 

Region nord

For medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark

Regionsleder: Mari Grønlund, epost gronlund.mari@gmail.com

RELATERTE ARTIKLER

Som pasient i Norge har man mange rettigheter. Disse er i hovedsak hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...