Foreningens medlemmer er spredt over hele landet og er organisert i regioner. Regionene arrangerer kurs og samlinger.

Region øst

For medlemmer i Viken, Oslo og Innland.

Regionsleder: Martin Pran e-post: martinpran@gmail.com

Region vest

For medlemmer i Rogaland og Vestland

Regionsleder: Christoffer Børsheim, epost: kiropraktorcb@gmail.com

Region midt

For medlemmer i Møre og Romsdal og Trøndelag

Regionsleder: Tor Erlk Ekle, e-post: torerike@hotmail.com

Region sør

For medlemmer i Agder og Telemark og Vestfold

Regionsleder: Aleksander Kvamme, epost: alexe1337@live.com

Region nord

For medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark

Regionsleder: Yngve Rogstadkjærnet, epost:  yngverog@gmail.com 

RELATERTE ARTIKLER

Som pasient i Norge har man mange rettigheter. Disse er i hovedsak hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...