Foreningens medlemmer er spredt over hele landet og er organisert i regioner. Regionene arrangerer kurs og samlinger.

Region øst

For medlemmer i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Regionsleder: Hege Herstad, epost hege@herstad.org

Region vest

For medlemmer i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Regionsleder: Christoffer Børsheim, epost kiropraktorcb@gmail.com

Region midt

For medlemmer i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Regionsleder: Trine Jakobsen, epost ja-trine@online.no

Region sør

For medlemmer i Buskerud, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold

Regionsleder: Marianne Myhre Sannes, epost marianne@2day.no 

Region nord

For medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark

Regionsleder: Mari Grønlund, epost gronlund.mari@gmail.com

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.