Medlemskap og medlemsfordeler

Over 90 % av kiropraktorene i Norge er medlem i NKF. De fleste melder seg inn under studietiden. Her er informasjon om medlemskap, avgiften til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og oversikt over de mange gode medlemsfordelene.

Informasjon om hvordan medlemsfordelene kan benyttes, inkludert rabattkoder, ligger på foreningens intranettsider.

Dealpass

Som medlem av Norsk Kiropraktorforening får du en hel rekke medlemsfordeler. Foreningen har blant annet avtale med både Dealpass, som gir en rekke rabatter på bl.a. restauranter, reise og overnatting.

Andre medlemsfordeler

- RRS Education samler sammendrag av relevante forskningsartikler for kiropraktorpraksis.
- BMW Norge tilbyr 8 % avslag på ny bil. Dette gjelder ved kjøp av både bensin, diesel og el-bil.
- Bertel O. Steen tilbyr rabatter på Mercedes, Kia og Peugeot.
- Aider (tidl. Causa) tilbyr regnskapstjenester og rådgivning.
- DNB gir gode betingelser på sparing, lån og forsikringer.
- Winterbergh forsikring tilbyr forsikring for private og bedrifter, og gir 15 prosent kundebonus dersom du velger å samle forsikringene dine hos selskapet.

Foreningens medlemmer har også tilgang til rabatter hos Institutt for bedriftsutvikling, Stamina Helse, SYSE webhosting, iZettle, Schibsted Media Group, Trygg Partner, akupunkturutstyr, Interpos, kvitteringsruller.no, Webselskapet Markant, Collectio, Hurtigruta Carglass og Visma eAccounting.

Medlemskap

Medlemskategoriene er tilpasset ulike livssituasjoner og behov. Medlemskategoriene er:

  • Hovedmedlem - for autoriserte kiropraktorer. Disse betaler full medlemskontingent. 
  • Turnusmedlem - for ferdigutdannede kiropraktorer i turnustjeneste. Turnusmedlemmene betaler 25 % av medlemskontingenten. De som er medlem under turnustjenesten betaler 34 % kontingent det første året etter at de har blitt autorisert og 66% det andre året.
  • Studentmedlem - for de som studerer kiropraktikk. Medlemskapet koster kr. 200,- i året og man får mulighet til "gratis" medlemskap i ANSA - Association of Norwegian Students Abroad.
  • Medlemmer i foreldrepermisjon, fulltidsstudier, langtidssykemelding, norske kiropraktorer i utlandet  og ikke-praktiserende kiropraktorer m.m. kan søke om redusert kontingent eller assosiert medlemskap. 

Studenter og assosierte medlemmer har ikke stemmerett og kan heller ikke stille til valg, ref. NKFs lover § 11.2.

Medlemskapet løper til det blir skriftlig sagt opp og bekreftet. Medlemskontingenten faktureres hvert kvartal og sendes ut per epost. Purringer blir sendt per post.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Offentlig helsepersonell må betale obligatorisk avgift til NPE og NKF administrerer ordningen på vegne av medlemmene. NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og departementet fastsetter størrelsen på avgiften hvert år. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.