Webinar: Kognitiv Funksjonell Terapi (CTF) – En ny effektiv behandling for kroniske ryggsmerter?

Dato

06.12 - 06.12.2023

Tid

Kl. 19:00 - 20:30

Sted

Webinar

Påmeldingsfrist

05.12.2023

En artikkel basert på en randomisert klinisk undersøkelse er nært forestående i verdens høyest rangerte medisinske tidsskrift, «The Lancet». Resultatene fra denne artikkelen vil gi grunnlag for å vurdere om vi bør endre vår tilnærming til behandling av visse pasienter med kroniske ryggsmerter.
 
Dette webinaret vil gi deg innsikt i den nyeste forskningen på dette området og generell kunnskap om behandling og håndtering av kroniske ryggsmerter. Vi vil også diskutere om vi burde endre måten vi behandler kroniske pasienter på, og om kiropraktorer i det hele tatt bør håndtere denne typen pasienter.
 
Hvem er Jan Hartvigsen? 
Jan Hartvigsen ble kåret til “verdens fremste ekspert” innen muskel- og skjelettsmerter i 2016 og innen kiropraktikk i 2019 av Expertscape. Han har publisert rundt 300 vitenskapelige artikler. Han er en internasjonalt anerkjent forsker og forskningsleder innen Muskelskjeletthelse. Til daglig er han professor ved Fakultetet for Idrett og Biomekanikk ved Syddansk Universitet, og seniorforsker ved Chiropractic Knowledge Hub i Odense, Danmark. Han er en av grunnleggerne av Senter for Muskuloskeletal Helse, og innehar i dag en lederstilling der. Jan ble i 2020 utnevnt til ridder av Dannebrogordenen av Dronning Margrethe II av Danmark, for sin fremragende tjeneste for Danmark gjennom sin forskning. 
 
Om webinaret: 
Jan Hartvigsen har vært med på å utforme denne undersøkelsen og er medforfatter av den forestående artikkelen i «The Lancet». Artikkelen omhandler en omfattende ny randomisert kontrollert studie der Kognitiv Funksjonell Terapi (CTF) er sammenlignet med vanlig behandling for pasienter med alvorlige kroniske ryggsmerter. 
Studien inkluderte 492 pasienter og inneholder, i tillegg til kliniske resultater, også resultater fra en helseøkonomisk analyse. CTF ble utført i undersøkelsen av spesialtrente fysioterapeuter ved klinikker i Perth og Sydney, Australia.
 
I dette webinaret vil Jan presentere hva kognitiv funksjonell terapi er, fokusere på resultatene og hva de potensielt betyr for kiropraktisk praksis. Han vil også få oss til å reflektere over om kiropraktorer burde interessere seg mer for CTF og eventuelt bli opplært i å utføre behandlingen. 
 
CTF ble utviklet av den australske fysioterapeuten og professoren Peter O’Sullivan ved Curtin University i Perth, Australia. CTF innebærer intensiv veiledning som hjelper pasienter med å forstå smertene sine og trene måten de beveger seg på for å redusere smerte. Dette fører til færre smerter og økt tillit til at de kan gjøre ting på jobb og fritid som de kanskje ikke har våget å gjøre på mange år. CTF er ikke rettet mot en spesifikk faggruppe.
Innhold og form:
– Introduksjon til kognitiv funksjonell terapi.
– Gjennomgang av artikkelen i The Lancet der Jan Hartvigsen er medforfatter.
– Oppsummering av den nyeste kunnskapen om behandling av pasienter med kroniske ryggsmerter.
– Webinaret vil inkludere presentasjoner, diskusjoner og spørsmål fra deltakerne.
 
Mål:
– Du vil få kjennskap til en ny tilnærming til behandling av kroniske ryggpasienter.
– Du vil få innsikt i den nye forskningen og hva den kan bety for kiropraktorer.
– Du vil få bedre forutsetninger for å håndtere pasienter med kroniske ryggsmerter.
Opptaket vil være tilgjengelig i tre måneder.

Praktisk info

Arrangør
Norsk Kiropraktorforening

Godkjente timer/poeng
1.5

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende dette kurset?

Kontakt oss

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet