Webinar: Cøliaki - Hvorfor er det farlig å gå uten diagnose?

Dato

04.10 - 04.10.2023

Tid

Kl. 19:00 - 20:30

Sted

Webinar

Påmeldingsfrist

03.10.2023

Foredraget tar for seg hvordan cøliaki, som er en autoimmun reaksjon, er i slekt med autoimmune sykdommer, hvor vanlig sykdommen er og at de fleste er udiagnostiserte. I tillegg, hvordan den skiller seg fra ikke-cøliakisk hvete-overfølsomhet (tidligere ikke-cøliakisk glutensensitivitet).
Det blir god anledning til å stille spørsmål. Selv om det er en fordel med noe biologisk bakgrunn, er foredraget beregnet på fagpersoner uten spesiell fagkompetanse i immunologi.
 
Foredragsholder Trond S. Halstensen
Professor i Immunologi ved universitetet i Oslo og 20% overlege på Lovisenberg diakonale sykehus. Har forsket på ulike immunologiske aspekter ved cøliaki siden 1988. Var en av de første til å oppdage den kraftig økningen av de spesielle gamma-delta T-cellene i tarmen ved cøliaki noe som har vist seg å være veldig cøliaki-spesifikt og godt egnet til å diagnostisere tvilstilfellene.
Mottok i 1994 Anders Jahres biomedisinske forskningspris for yngre forskere “For hans grunnleggende forskning omkring de immunologiske mekanismene til flere kroniske tarmsykdommer, som ulcerøs kolitt og gluten-intoleranse. Har siden 1994 sittet i fagrådet for norsk cøliakiforening og vært leder av fagrådet siden 2008. Fikk i 2022 kongens fortjenestemedalje for arbeidet for cøliakipasienter.
Har publisert en rekke internasjonale forskningsartikler om ulike immunologiske aspekter ved cøliaki og nå sist over forekomsten av cøliaki i blant 12000 voksne Tromsøværinger som ble screenet for cøliaki.
 
Det blir opptak. 

Praktisk info

Arrangør
Norsk Kirorpaktorforening

Godkjente timer/poeng
1.5

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende dette kurset?

Kontakt oss

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet