Veilederkurs for turnusveiledere 2023

Dato

26.08 - 26.08.2023

Tid

Kl. 09:30 - 16:00

Sted

NKF, Lilleakerveien 31, Oslo

Påmeldingsfrist

24.08.2023

Hvordan bli en drømmeveileder? Vi er så heldige å ha fått Bård Fossli Jensen med på laget som foredragsholder! Er du veileder for første gang eller er det tre år siste du tok kurset sist? Da må du melde deg på!
Program
 
09:30   Introduksjon Student-, turnus- og veilederutvalget NKF (STVU)
10:00   Introduksjon til profesjonell kommunikasjon
                            – Forventningsavklaring
            Teoretisk grunnlag for profesjonell kommunikasjon
                            – Aksept og avvisning
                            – Relasjonsbyggende ferdigheter
11:00   Empati i klinisk praksis og i veiledning
12:00   Lunsj
13:00   Pedagogiske prinsipper for god veiledning
                            – Hvordan gi tilbakemelding
                            – Hvordan lede ferdighetstrening
14:00   Uønskede hendelser – hvordan ta vare på folka dine
15:00   Uønskede hendelser – fortsatt
16:00   Vel hjem
 
Mer om foredragsholder Bård Fossli Jensen
Han har undervist NKFs turnuskandidater i en årrekke, samt også bidratt på NKFs større arrangementer.

Bård Fossli Jensen (lege, spesialist i barnesykdommer, ph.d.) er klinker, instruktør og foredragsholder. Han har i fire år jobbet som kommunikasjonsforsker ved Akershus Universitetssykehus og doktorgraden hans handler om hvordan sykehusleger samtaler med pasientene sine. Avhandlingen avdekker hvordan leger kommuniserer i pasientmøtene og hvordan de blir bedre ved trening.

Bård har er spesialist i barnesykdommer og har arbeidet som barnelege ved Sørlandet Sykehus Arendal og på AHUS. Han arbeider som lege på CatoSenteret. I tillegg holder han kontakten med frontlinjen ved å ta løse vakter ved barneseksjonen, Oslo Kommunale Legevakt. Bård er en dyktig lærer og foredragsholder og brukes ofte av offentlig og privat helsevesen som kunnskaps- og ferdighetsformidler. Han er spesielt dyktig til å demonstrere hvordan man implementerer god kommunikasjon inn i en travel klinisk hverdag – fundamentert i forskningen og på en lett og humoristisk måte.

Hovedfokuset er hvordan man kan øke utbyttet av de kliniske samtalene ved å endre måten man snakker på. I Somsagt viderefører han all denne kompetansen i arbeidet med etterutdanning av helsepersonell.

Kilde: somsagt.no

Kursprisen inkl lunsj og kaffe/te/vann hele dagen.

Kurset er forbeholdt MNKF og obligatorisk for veiledere som skal ha turnus med mindre man deltok på kurset i 2021 eller 2022. Er du sikker på når du tok kurset? Send mail til post@kiropraktikk.no 

Ankomst: 10 min gange fra Lysaker stasjon. Sjekk ruter.no for trikk- og busstider. Stoppet er Lilleaker.

Praktisk info

Arrangør
NKF

Antall kursdeltagere
Maks 35 deltakere pr. kurs / 14 plasser igjen

Godkjente timer/poeng
6.5

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende dette kurset?

Kontakt oss

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet