Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2023 - fra hjem til hjem

Dato

05.09 - 07.09.2023

Tid

Kl. 10:00 - 16:00
Kl. 10:00 - 17:00
Kl. 08:30 - 15:00

Sted

Scandic Park Sandefjord

Påmeldingsfrist

20.08.2023

OM REGIONAL REHABILITERINGSKONFERANSE HELSE SØR-ØST 2023
Vi gleder oss til igjen å tilby en arena hvor du som jobber med rehabilitering kan møte kollegaer fra andre steder, bli inspirert av gode eksempler fra praksis, og få presentert siste oppdaterte kunnskap om hva som kan være god rehabilitering for dine pasienter.
Tidlig i 2023 lanserte Helsepersonellkommisjonen rapporten «Tid for handling». Rapporten er tydelig på at det i fremtiden kommer til å bli færre ansatte per pasient. Den synliggjør også behovet for mer effektiv organisering og samhandling, gode prioriteringer og bedre bruk av tilgjengelig kompetanse. Rapporten skisserer videre helsekompetanse, tilrettelagt egenomsorg og forebygging og folkehelsearbeid som bærende elementer i fremtidens helsetjenester.
 
Fra hjem til hjem
I år har vi derfor valgt å gi konferansen et overordnet fokus på tverrfaglighet i rehabilitering og helhetlige og sammenhengende pasientforløp – “fra hjem til hjem”. Målgruppen er helsepersonell, forskere og brukere som arbeider i eller er opptatt av rehabilitering, og vi forventer cirka 400 deltakere fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen gjennomføres ved en veksling mellom plenumsforedrag og parallelle sesjoner, i tillegg til fire pre-konferanser.
Prekonferansene gjennomføres 5. september, mens hovedkonferansen foregår onsdag 6. og torsdag 7. september (presentert som dag 1 og dag 2).

 

Påmelding og all relevant informasjon finnes herRegional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2023 – fra hjem til hjem – Sunnaas sykehus

Praktisk info

Arrangør
Regional komptansjetjeneste for rehabilitering og Helse Sør-Øst RHF

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet