NKF Akademiet - Modul 1: Kommunikasjon med annet helsepersonell

Dato

26.01 - 10.04.2024

Tid

Kl. 10:00 - 17:00
Kl. 09:00 - 14:00

Sted

Norsk Kiropraktorforening, Lilleakerveien 31, oppgang B

Påmeldingsfrist

04.01.2024

Datoer
26.-27. januar 2024
kl 10.00-17.00 (fysisk)
kl 09.00-14.00 (fysisk)
 
29. februar 2024
kl 16.00 – 19.00 (hybrid)
 
11. april 2024
kl 12.00-13.00 (eksamen)
 
 
Innhold
Dette er første modulen i NKF-Akademiet som omhandler kommunikasjon med annet helsepersonell. Kommunikasjon med annet helsepersonell er en viktig del av den kliniske hverdagen som kiropraktor og autorisert helsepersonell med ansvar som primærkontakt. For å øke pasientens forståelse for egen helsesituasjon og etterlevelse av råd og veiledning som gis er det viktig at informasjonen som gis er konsistent og inneholder de samme grunnleggende elementene. Kommunikasjon med annet helsepersonell innebærer samtale med en kollega om behandlingsforløpet for en felles pasient, telefonsamtaler med fastlege, fysioterapeut eller spesialist til skriftlig kommunikasjon i form av henvisning, epikrise eller dialogmelding. 
Målet med modulen er du som deltager etter endt eksamen har tilegnet deg en grundig forståelse av relevante kanaler for kommunikasjon med annet helsepersonell, når disse skal brukes og at du har verktøyene til å kommunisere effektivt med annet helsepersonell på en enkel måte i ditt daglige arbeid med pasienter. Dette vil bidra til å styrke omdømmet for deg som behandler og profesjonen som helhet.
 
Modulens innhold: 
  • Dokumentasjon 
  • Epikrise og dialogmelding 
  • Henvisning 
 
Arbeids- og undervisningsformer 
  • Forelesninger 
  • Diskusjoner i plenum og gruppearbeid 
  • Kollegalæring / peer learning 
  • Hospitering hos fastlege og relevante spesialister 
  • Læringsportefølje med obligatoriske innleveringer og kollokviegrupper med veileder 
 
Vurdering
Skriftlig eksamen (bestått/ikke bestått) 
 
Lunsj er inkludert på forelesningsdagene 26.01 og 27.01 
 
Kontaktperson for modulen: Ole Kristoffer Larsen – larsen@kiropraktikk.no 
 
Ved fulltegnet modul er det mulighet for å sette seg på venteliste til neste gang den gjennomføres (høsten 2024) 
 
Forelesere og detaljert program for forelesningsdagene kommer! 

Praktisk info

Arrangør
Norsk Kiropraktorforening

Antall kursdeltagere
Maks 25 deltakere pr. kurs / 20 plasser igjen

Godkjente timer/poeng
25

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende dette kurset?

Kontakt oss

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet