NKF Akademiet - Modul 1: Kommunikasjon med annet helsepersonell

Dato

26.01 - 10.04.2024

Tid

Kl. 11:00 - 19:00
Kl. 09:00-14:00

Sted

Norsk Kiropraktorforening, Lilleakerveien 31, oppgang B

Påmeldingsfrist

22.01.2024

Send en mail til kathinka@kiropraktikk.no og sett deg på venteliste!
 
Datoer
26.-27. januar 2024
kl 11.00-19.00 (fysisk)
kl 09.00-14.00 (fysisk)
 
29. februar 2024
kl 16.00 – 19.00 (hybrid)
 
11. april 2024
kl 12.00-13.00 (eksamen)
 
Kurset er åpent for annet helsepersonell. MNKF må logge seg inn for riktig pris (kr 7.400)
 
Innhold
Hvordan bygge et godt omdømme? Hvordan skape deg et godt rennomme, og hvordan skaffe deg henvisninger fra annet helsepersonell? Hvordan bli tenkt på som den fagpersonen pasientene bør kontakte ved muskelskjelett plager? Denne modulen vil sannsynligvis være det beste praksisbyggende kurs du noen gang blir tilbudt. 
 
Modul 1 i NKF Akademiet omhandler nettopp kommunikasjon med annet helsepersonell. Fokuset vil ligge på kommunikasjon med legespesialistene, både skriftlig og per telefon, når du ønsker å henvise pasienten og med fastlegen når du ønsker å gi (og enda bedre – få) tilbakemelding angående felles pasienter. 
Modulen startes med to dagers samling der du vil møte spesialister i allmennmedisin, nevrokirurgi, ortopedi og radiologi som alle sammen vil fortelle om sin hverdag og hvordan du best mulig kan nå inn til de en hektisk praksis. De vil fortelle deg hva som fungerer og hva som ikke fungerer når du bruker tiden din på å skrive Det vil også bli satt av godt med tid til å kunne stille alle de spørsmålene du har lurt på, men ikke fått svar på, fra de som mottar tekstene du skriver. 
Du vil få din personlige veileder som følger deg tett gjennom 12 uker.
 
Det vil bli delt inn i grupper med fem deltakere som møtes digitalt ukentlig. En veileder følger gruppen tett gjennom 12 uker.  I løpet av perioden vil du gjennom innleveringer, gruppediskusjoner og veiledede diskusjoner, utvikle deg, uansett nivå, til å bli trygg, troverdig og profesjonell.  
 
Etter endt modul og 12 uker med mengdetrening, vil du kunne skrive henvisninger og tilbakemeldinger raskere og mer effektivt. Du vil også ha tilegnet deg større ferdigheter på hva du skal skrive og hvordan du skal ta kontakt. 
 
Modulen er obligatorisk for de som tar spesialiteten «Spesialist i muskel- og skjeletthelse”.

Modulens innhold: 

  • Dokumentasjon 
  • Epikrise og dialogmelding 
  • Henvisning 
Arbeids- og undervisningsformer 
  • Forelesninger 
  • Diskusjoner i plenum og gruppearbeid 
  • Kollegalæring / peer learning 
  • Hospitering hos fastlege og relevante spesialister 
  • Læringsportefølje med obligatoriske innleveringer og kollokviegrupper med veileder 
Priser
NKF-medlem: kr 7400 (sterkt subsidiert)
Ikke NKF-medlem – annet autorisert helsepersonell: kr 19 400
 
Vurdering
Frivillig skriftlig eksamen (bestått/ikke bestått) 
 
Lunsj er inkludert på forelesningsdagene 26.01 og 27.01 
 
Kontaktperson for modulen: Ole Kristoffer Larsen – larsen@kiropraktikk.no 
 
Ved fulltegnet modul er det mulighet for å sette seg på venteliste til neste gang den gjennomføres (høsten 2024) 
 
Forelesere og detaljert program for forelesningsdagene kommer! 

Praktisk info

Arrangør
Norsk Kiropraktorforening

Antall kursdeltagere
Maks 25 deltakere pr. kurs / 0 plasser igjen

Godkjente timer/poeng
25

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende dette kurset?

Kontakt oss

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet