Nasjonale forskningskonferansen om muskelskjeletthelse (MUSS konferansen)

Dato

16.11 - 17.11.2023

Tid

Kl. 10:00 - 17:00
Kl 09:00-14:00

Sted

Comfort Runway Hotel, Gardermoen

Påmeldingsfrist

Nei

Påmelding

Velkommen til to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning presentert av nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Det blir egne sesjoner med frie foredrag og posterpresentasjoner som er basert på innsendte abstrakt.
Nasjonal forskningskonferanse om muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader-, sykdommer- og plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Praktisk info

Arrangør
Muskelskjelettsatsingen (MUSS) og Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet