Arbeidsdeltakelse - vurdering og tiltak

Dato

18.09 - 22.11.2024

Tid

Kl. 08:00 - 08:00

Sted

Bergen

Påmeldingsfrist

15.04.2024

Digitalt informasjonsmøte på Zoom 20. mars fra kl 09-10. Kode: 512534

Hvorfor studere Arbeidsdeltakelse – vurdering og tiltak?

Denne videreutdanningen gir deg teoretisk og praktisk kompetanse for å vurdere bærekraftig deltakelse i arbeidslivet med utgangspunkt i individuelle, samfunnsmessige, organisatoriske og kulturelle forhold.

Sykefravær fører til betydelige helse- og samfunnsøkonomiske kostnader. Helsedirektoratet og Arbeids -og velferdsdepartementet peker på et stort behov for tilnærminger som kombinerer arbeids- og helseperspektiver for å møte disse utfordringene. De understreker behovet for å styrke kompetansen på arbeid og helse i helseutdanningene. Videreutdanningen er derfor i tråd med viktige nasjonale helsepolitiske satsinger.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført kurset vil du blant annet: 

  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om kontekstuelle forhold som helsepolitiske strategier og målsetninger knyttet til arbeid og helse, helse- og velferdssystemet.
  • Ha oversikt over lover og regelverk i arbeidslivet, og hvordan disse forhold kan virke inn på arbeidsdeltakelse
  • Ha inngående forskningsbasert kunnskap om sykefravær, frafall fra arbeidslivet, og vurderinger og tiltak som har betydning for arbeidsdeltakelse
  • Kunne anvende standardiserte verktøy for å vurdere funksjon og arbeidsevne
  • kan du samtale med pasient om arbeidssituasjonen, arbeidsevne og deltakelse
  • Kunne samhandle med andre aktører som lege, NAV, bedriftshelsetjeneste og arbeidsgiver om arbeidsdeltakelse, og dermed bidra til utvikling av god praksis
  • Kunne anvende kunnskap om arbeidsrettede vurderinger og tiltak på individ- arbeidsplass- og samfunnsnivå
  • Kunne analysere behov for samhandling med andre fagprofesjoner på individ- og systemnivå og bruke denne kunnskapen til nytenkning i praksis- og forskningsfeltet

Praktisk info

Arrangør
Høgskulen på Vestlandet

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet