13. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS)

Dato

31.10 - 01.11.2024

Tid

Kl. 08:00 - 08:00

Sted

Comfort Runway Hotel, Gardermoen

Påmeldingsfrist

Nei

Påmelding

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader,-sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell og brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.
 
Velkommen til to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning.
Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse. Deltakelse på konferansen gir deg en mulighet til nettverksbygging og til å bli inspirert av andre som deler din interesse for feltet.
 

Praktisk info

Arrangør
MUSS og RMH

Godkjente timer/poeng
14

Kurskalendar

Hopp rett ned til innholdet